Odstraňovanie emocionálnych blokov a konfliktných ložísk

                                       Odstraňovanie emocionálnych blokov a konfliktných ložísk

Za  účelom pomoci záujemcom využívame  najčastejšie  kombináciu doleuvedených terapeutických činností, metód. Ich použitie predpokladá analýzu zdravotného stavu dotyčného z pozície GNM, čomu dobre poslúži GNM konzultácia.