Zuby - dentin a čeľusť, kazivosť zubov

13.02.2010 13:00

Riadiace centrum: Biela hmota veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: Žuvanie, rezanie, hryzanie, podpora zubov

 

Typológia konfliktu: konflikt straty sebaúcty – môže sa vzťahovať k čeľusti, ale je skôr funkčného typu

 

Emocionálna náplň konfliktu: nie som dosť dobrý.., nie som dosť dobrý kvôli…, nie som v tom stave…nemám peknú čeľusť…, preto ma baby nechcú…chcem s tým už konečne skoncovať… som slabší, menší než on…nesmiem “pohryznúť” pani učiteľku, ak sa správa násilnicky…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza kostí, úbytok buniek, ulcery, kazivosť zubov

 

Názov ochorenia: dentin osteoporóza, lýza

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: bolestivá znovuvýstavba kostí prostredníctvom baktérií a zápalu

 

Názov ochorenia: rakovina kostí, výrastky, cysta

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: úbytok tkaniva, aby sa vybudovala silnejšia, hrubšia, výkonnejšia novšia náhrada

 

Dolná časť  čeľuste a jej zmeny sa častokrát vzťahujú k pracovisku,  komunite - týmto si to zabezpečujem, kým horná časť čeľuste  sa týka partnerského súžitia - nedokážem to

ukončiť, prehrýzť sa tým, Je tragické, že dentin  precitlivie, je bolestivý v liečivej fáze, keby sme jej umožnili prebehnúť, dentin by sa celkom zregeneroval ako pri zlomenine.

 

Poznámka: Zuby sú  ukotvené priamo v  lebečnej, respektíve  kosti sánky, t.j. ich uvoľnenie súvisí práve s nekrózou danej oblasti,  ktorej  spúšťací charakter  je podobný zubom. Pri tzv. ektodermálnej sliznici môže ísť o  separačný konflikt: nechcem to dávať do úst, je to štipľavé, protéza, nemal by som fajčiť  a predsa to robím…V konflikt aktívnej fáze dochádza k bolestivému úbytku buniek, následne k regenerácii. Náš zub sa  skladá zo skloviny, zubnej kosti, koreňa zubu, pulpy – zubná dreň a z periodónu – pošva koreňa. Jednotlivé zuby rozdeľujeme medzi rezáky: chňapnutie, polapenie niečoho, špičáky: zachytenie a uchopenie koristi, stoličky: rozdrtenie. Je tragické, že zub začína bolieť práve v liečivej fáze, totiž roztiahnutím periostu (ozubice zubu) sa stáva veľmi citlivým.

Paradentóza: osteolýza  zubného krčka. V liečivej fáze sa to aj zhoršuje, keďže callus vyteká priamo do ústnej dutiny (nasladlá chuť v ústach),  a osteolýza nemôže byť správne rekalcifikovaná. Hovoríme o zubnom sarkóme bez sarkómu. Zub sa častokrát vyťahuje, čomu by sa mohlo vyhnúť, keby sa daný zub vazbou upevnil, kým sa vápnik nedoplní. Po ukončení rekalcifikácie by sa vazba odstránila.

Tzv. periodontitida: zápal koreňa  brané prísne neexistuje. Ale u diery v zube  (dentinosteolyse) sa môže prirodzene vnútorný periodont rozšíriť  až k zubnej dreni  a pôsobiť bolesti, môže taktiež  stlačovať dutinu so zubnou dreňou.

Polyp na ďasne: je vždy neškodný výrastok, ktorý leží  pod doštičkovitým  epitelom starej črevnej  sliznice, ktorá dosahuje až k zubnému krčku.

Opuchnutá tvár  sa vyskytuje hlavne, keď diera v   zube alebo v čeľusti  je v postkonfliktnej fáze  a súbežne  existuje aktivny utečenecký konflikt alebo existenčný konflikt.

O zubnej píštali  hovoríme, ak ide  jedno viac či menej sa chronicky vracajúci proces navonok  otvorenej osteolýzy u zubnej alebo čeľustnej kosti.

Tzv. hnisanie zubu je normálná osteomyelitída (úplne neškodná!), zubné alebo čeľustné diery, ktoré vznikájú ako  zápal pri   procese rekalcifikácie, pričom vyteká von hnis  a usadeniny. Zubná kosť sa pritom  dokonca vylieči  lepšie a rýchlejšie ako bez zápalu.

 

—————

Späť