WAL-MART, maloobchodný goliát

01.12.2010 15:24

 

6 mája 2005 WAL-MART zatvoril jednu zo svojich predajní v severnej Amerike.  Emócie lomcovali zamestnancami, keďže sa báli, že to maloobchodný reťazec spraví aj inde a budú prepustení. Obyvateĺstvo je taktiež na nohách, buď lebo sympatizuje s názormi zamestnancov prichádzajúci o smiešne  nízke platy,  alebo sa boja, že prídu o svoje cenové akcie a hystérie nízkych cien!

Čo je vlastne Wal-Mart?

Je to model, systém obchodovania medzi ľuďmi. Ide o najvačšiu sieť maloobchodov na svete. Ročný obrat je cca. 320 mld dolárov a  profituje cca 10 mld ročne. Zamestnáva 1.3. milióna zamestnacov. 1/5 jej operatívy je v 9 krajinách sveta.  Zamestanci sa nazývajú spoločníci, ale zarábajú pritom minimálne mzdy.  Niet možnosti vo firme na tvorbu odborov! Nič nové oproti iným  segmentom biznisu. Je to založené na konkurencii. Cieľ  je monopolizácia a eliminácia protivníkov.  Cieľom je maximalizovať zisk pre akcionárov za každú cenu. Každý je každému vlkom. Je to model prežitia, prežívajuci na energii strachu. Veľkosť vládne všetkému a všetkým. Hľadáme vinníka (zlého vlka) zodpovedného za uzatvorenie predajne.  Je ich tu viac: manipulujúca firma, nároční manažeri, rebelujúci zamestnanci, slabí odborári. Vždy sa pozeráme navonok namiesto  hľadenia do vnútra. A to je to miesto, kde  neuvidíme vinníka ale  tvorcu  komerčného neúspechu. WAL-MART je gigantická  verzia zrkadla obchodného modelu, ktorý sme si vytvorili na svoj vlastný obraz a podobu. Teraz môžeme vidieť svoju sociálnu nevedomosť vo veľkom.  Umožňuje nám to vidieť  dopady toho, keď sa správame ako úbohá a vystrašená ovečka.


•investovanie na burze s maxializáciu zisku
•platenie úrokov, koreň sociálnych rozdielov
•prijatie neprijatelného, práca, mzda, strata identity, podriadenosť...
•byť apatický voči odlivu kapitálu do zahraničia
•upustenie od miestneho biznisu v prospech multifiriem.
• zainteresovanosť v prospech "hystérie  nízkej ceny", čo núti  výrobcu znižovať náklady úplne vo všetkom

• Strach robiť bez ...  strachu rešpektovania  seba,  strachu zo smrti  strach, strach...

Iný pohľad

Človek v prerode  ďakuje  gigantickému goliathovi.  Obracia na hovno situáciu do zlatej príležitosti. Uzavretie  obchodu je dokonalou príležitosťou pre jeho zamestnancov sa  oslobodiť z otroctva. A to nielen ako otroci wal martu ale akéhokoľvek iného zamestnávateľa. Zamestnanec je totiž otrokom, dokonca vlastníctvom vlády, ktorý je zapožičiavaný  zamestnávateľovi za dohodnutú mzdu.  Ale my sme predsa neobmedzení tvorcovia. Wal mart len  umožnil návrat vlastnej dôstojnosti, ich vlastnú povahu, vytvoriť si vlastnú činnosť. Vieš si predstaviť Idesu, okrýdleného tátoša žobriaceho  pre prácu. Uzatvorenie Wall martu je ideálnou situáciu aj pre nakupujúcich, aby sa vyliečili z nízkych cien a z daného syndrómu.  Začarovaný kruh, keď  chodobní schudobnievajú a bohatí len bohatnú sa môže zastaviť.  Walmart umožnil  vidieť obraz stachu z nedostatku, ktorý je len o tom, že  naše duše sú len prostitútkami  pre záujmy iných.  Dnes si už môžu prepustení zamestanci uvedomiť svoju ozajstnú silu. Len oni majú tú silu, nie klienti a a nie Wal mart. Zatvorenie Walmartu je ideálnou príležitosťou aj pre občanov, aby znovunadobudli lásku k sebe samým a nakupovali miestne.  Miestne výrobky od miestnych výrobcov vlastnené miestnymi ľuďmi.  Ukončenie multifiriem a ich dovozov. Stop veľkým reťazcom  a ich dominancii.  Ukončenie nákupných centier a vykorisťovaniu. Výrobcovia, stavitelia, farmári, distributéri, predajcovia a konzumenti  konečne okúsia prosperitu,  hojnosť, ľudský kontakt, deľbu, radosť a zdravie.... Raj života.  To čo dnes predstavovalo giganta, zajtra bude len ilúziou sily a moci. David si uvedomí svoju silu nad Goliathom. Wal-Mart  nebude ničím iným než duchom, nočnou morou, keď sme si ešte ako ľudia  neuvedomovali svoju skutočnú božskú podstatu.

—————

Späť