Trauma a telesné syndrómy

01.09.2010 11:22

Veľká vačšina ochorení človeka sa spúšťa v podobe zážitku Dirk Hamerovho syndrómu, ktorý predstavuje nečakaný, silný, odpor vyvolávajúci, izolatívne prežitý nevyriešený duševný konflikt. Daný konflikt posúva človeka do trvalej stresovej sympatikotónie a následne produkuje biologické telesné zmeny. Dnešný človek  sa "naučil"  posúvať a odsúvať dané traumatické zážitky do úzadia bez potreby ich reálne adresovať. Daná predstieraná "imunita" voči negatívne zažitým udalostiam sa prejavuje aj vo forme racionalizácie traumy, neschopnosti preciťovať emócie, či ich nebrania vôbec do úvahy.Tieto  obranné mechanizmy sú  však len zastieracím manévrom, čo samozrejme resultuje napriek všetkej snahe do telesných príznakov, pretože  telo vždy vierohodne odzrkadľuje stav duše.  Potláčané prejavy sa môžu  objaviť v podobe rôznych syndrómov, ktoré si z pohľadu GNM teraz  lepšie ozrejmíme.

Syndróm záchvatov plaču: Ide o potlačenie smútku v súvislosti s pocitom nedostatku bezpečia svoje emócie vyjadriť. Častokrát sa to spája s vierou, že daná osoba  nemohla spraviť isté rozhodnutie, ktoré mala: "prestaň plakať, lebo to len zhoršuje veci", "prestaň plakať, pretože ti  na to dám ozajstný dôvod". Daný syndróm sa symbolicky viaže k neschopnosti sa rozhodnúť, či mám vyjadriť pocit smútku alebo nie. Častokrát sa telesné symptómy prejavia v podobe bolesti hlavy, krku, tlaku na hrudi, orgánov v brušnej dutine atď. Chronicky sa opakuje nádcha, ekzémy, bolesti v hrdle, akné,  astma atď. Ich prepojenie na konflikt je nasledovný:

 

·       Bolesti hlavy: frustrácia kvôli neschopnosti učinit rozhodnutie

·       Efekt lesklých očí: neschopnosť a neochota vidieť, že niečo spôsobujevo mne  nerozhodnosť

·       Zvieranie v hrdle, potiaže so sánkou: neochota čokoľvek  vyjadriť v súvislosti s nerozhodnosťou

·       Tráviace ťažkosti: neschopnosť stráviť danú nerozhodnosť

·       Tuhnutie v oblasti krku: neochota prijať morálne, etické súvislosti rozhodovania

 

Pri tzv. Atlas-ovom syndróme: osoba prijala a stotožnila sa s veľmi vážnou a náročnou zodpovednosťou už v mladom veku. Daná osoba si počas obdobia výkonu príslušnej pozície vytvorila identitu s neschopnosťou danú úlohu vykonávať, ktorú sprevádza neustála obava a strach.   Jej prejavy sa objavujú ako strach zo zodpovednosti, z odmietnutia, neprijatia, z konfrontácie v asociácii na obavy, pričom ich telesná rovina sa vždy posúva na úroveň chrbtice, ramien. Atlasov syndróm má aj nadych viery človeka, že musel niečo prijať, na čo nemal dosť síl v danom čase.

 

Syndróm (ne)dosahovania výsledkov sa prejavuje ako  naučený akt  emočného stiahnutia sa do seba pri neuspokojení potreby namiesto  proaktivity, ktorá by  k získaniu želaného mala viesť. Napr. dieťa bolo skritizované rodičom za niečo, čo nebolo úplne podľa predstáv rodiča. Dieťa bolo vo svojej snahe vždy potlačené dominantným rodičom atď... Tento syndróm sa symbolicky viaže k neschopnosti niečo dosiahnúť, čo chceme, za čo bojujeme, čo nechceme prijať atď... Môže to byť následok slabej sebaúcty, odmietnutia, dlhodobej neplodnej snahy niečo dosiahnúť. Na úrovni tela sa môžu objaviť symptómy ako karpálny tunel, tenisový lakeť, artritída, nekróza šliach, svalov, striedanie studených alebo teplých končatín.

 

Syndróm frustrácie a sebaovniňovania je následok potlačovania frustrácie, hnevu, viny, sexuálnej akceptácie, sebaprijatia v detstve. Častokrát sa  horeuvedené pocity v rodine nikdy neprediskutuvávali. Na telesnej úrovni sa prejavy objavujú ako bolesti nôh, krížov, zápchy, kŕčov, refluxu, syndrómu dráždivého čreva, disproporcčných tukových ložísk, neplodnosti, diabetu,  obličkových potiaží, zápalov močového mechúra. Práve bolesť krížov sa odzkadľuje ako poddajnosť a umožnenie okoliu, aby s Vami zaobchádzali podľa ich vlastnej potreby a vy nemáte dostatočnú odvahu si robiť veci v živote po svojom.

 

Syndróm úniku je výsledkom potlačenej neschopnosti uniknúť, odísť, odmietnúť niečo, čo nás ohrozuje. Častokrát ide o rezíduum obdobia, keď sme museli kráčať smerom, ako si to priali rodičia, škola atď...V konflikte sme svedkami častokrát potreby disciplíny. (zostaň tu, kým..., stoj, keď sa s tebou rozprávam..., nechcem ísť na tú skúšku..., bojím sa bitky po obdržaní zlej známky.... Dieťa to pociťuje veľmi silno, lebo jeho prežitie je naviazané a "svojvôľu" rodiča. Na telesnej úrovni sme svedkami bolestí v oblasti nôh, paty, prstov na nohe, chronických zápalov kĺbov, kolena, lakťov, kŕčových žíl atď.. Daná osoba môže zažívať i syndróm nepokojných nôh, svalové kŕče atď..

 

Združené syndrómy: Ak má osoba bolesti na viacerých miestach v tele: bolesti hlavy so stuhnutosťou v ramenách: neschopnosť učiniť rozhodnutie v súvislosti so zodpovednosťou. Bolesti v oblasti krku a kŕče v nohách: neschopnosť utiecť z neželanej situácie.

—————

Späť