Biologický program sliznice pošvy

24.01.2010 20:07

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: styk s druhým pohlavím,  pohlavný styk

 

Typológia konfliktu: konflikt z odlúčenia, odtrhnutia, odpútania, oddelenia

 

Emocionálna náplň konfliktu: sexuálny, genitálny konflikt z odlúčenia, odtrhnutia, nechce sa mnou vyspať, nesmieme sa, nemôžeme sa pohlavne stýkať, nevieme zrealizovať pohlavný akt, nechcem, aby do mňa vnikol…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza, úbytok buniek v tkanive, vredy, necitlivosť v oblasti

 

Názov ochorenia: ulcus, vredy, nekróza, úbytok tkaniva

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuvýstavba, opuch, precitlivelosť, svrbenie, bolesti , krvácanie

 

Názov ochorenia: nádor pošvového tkaniva, karcinóm pošvovej sliznice

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: rozšírenie pošvy prostredníctvom nekrózy tkaniva, aby sa akt mohol uskutočniť

 

 

—————

Späť