Štítna žľaza aj jej zmeny z pohľadu germánskej novej medicíny

20.12.2009 12:48

     Ochorenia štítnej žľazy patria medzi frekventované v našej populácii a rady pacientov rôzneho veku naďalej napĺňajú čakárne endokrynológov. Ani v tejto oblasti však akademická pôda medicíny neponúka adekvátne odpovede na otázku: Prečo mi orgán akosi neklape? Štandardnými symptomatickými medicínskymi postupmi sú zabezpečovanie dostatočného prísunu jódu, hormonálna liečba trvajúca častokrát celoživotne, prípadne chirurgický zákrok, keď sa napr. pri karcinóme, „pre istotu a na dobro“ zbavia celej štítnej žľazy. Ako je všeobecne známe, spomínaná žľaza zohráva kľúčovú rolu pri metabolizme tela, tvorbe hormónov, v neposlednom rade pri manažmente vápnika v tele.

     Z pohľadu GNM je potrebné vyzdvihnúť, že chorobné zmeny na úrovni štítnej žľazy identifikujeme buď na úrovni jej tkaniva pochádzajúce z vnútorného zárodočného plátku = ENTODERMA alebo na úrovni kanálikov štítnej žľazy, ktoré majú pôvod vo vonkajšom zárodočnom liste = EKTODERMA.

     Pre ucelený obraz si preštudujeme obidva prípady, zároveň pripomínam, že trvalé následky vznikajú až po dlhodobom ignorovaní = nevnímaní, nepochopení spúšťacích konfliktov ochorenia u jedincov, čo je častokrát  len doklepnuté symptomatickými zákrokmi lekárov.

     Jediným riešením je včasné uvedomenie si konfliktného prežitku, jej odstránenie a tým pádom zamedzenie zmien, ktoré môžu byť nezvratné spôsobujúc potrebu dlhodobej až celoživotnej „liečby“ na úrovni líekov.

 

Tkanivo štítnej žľazy

 

                                                                                                            

 

 

Riadiace centrum: Koncový-zadný  kmeňový mozog

 

 

Biologická funkcia: Tvorba hormónov riadiacich metabolizmus, využivanie kyslíka, bunkový metabolizmus, vývoj, rast jedinca, využívanie vápnika v tele

 

Typológia konfliktu: konflikt-sústo

 

Emocionálna náplň konfliktu: Som príliš pomalý, Pohnime si, nemáme na všetko čas, Nedokážem vás dobehnúť…Pravá strana orgánu: nedokážem chytiť sústo, lebo som pomalý, Ľavá strana orgánu: výmenný kurz je slabý, nestíham sa zbaviť akcií, dlhopisov, tovaru…Musíme to rýchle predať, zbaviť sa toho, aby sme niečo na tom tržili…, Poďme rýchlo, ponáhľajme sa, nemáme dostatok času…, Skysne nám to na krku…, Poznámka: zníženej funkcii štítnej žľazy vždy predchádza zvýšenie jej činnosti.

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Kompaktný karfiolovitý  adenokarcinóm

 

Názov ochorenia: Hyperthyreosis, thyreotoxická struma, hrvoľ, zvýšená funkcia štítnej žľazy, M. Basedow, graves ochorenie

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: v optimálnom prípade tuberkulotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie nádoru, zápal štítnej žlazy sprevádzaný dočasným znížením jej funkcie

 

Názov ochorenia: Znížená funkcia štítnej žľazy, hypothyreosis, ak nie sú k dispozícii mikroorganizmi nastáva zapuzdrenie nádoru, tvrdý hrvoľ, symtómy su častokrát nesprávne vykladané: pozri kanáliky štítnej žľazy

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Zvyšovanie metabolickej funcie tela prostredníctvom tvorby dodatočných buniek  žľazy v konfliktnej fáze za účelom zrýchlenie  činnosti jedinca

 


 
Možné priebehy ochorenia:

1.Trvalá konflikt-aktívna fáza ochorenia: Postupný rast nádoru- zvyšovanie tvorby hormónu

2.Neustále  opakujúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia: opakujujúce sa symptómy, ak sú k dispozícii hubové baktérie, tak po viacnásobnom odbúravaní  nádoru ostáva čoraz menej orgánového tkaniva, čo spôsobuje trvalé zníženie funkcie štítnej žľazy, ak hubové baktérie nie sú k dospozícii, ostáva čoraz viac zapuzdrených nádorov, ktoré už následne nebudú odbúrané, čo spôsobuje trvalé navýšenie funkcie štítnej žľazy

3.Vracajúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia v 2 fáze ochorenia: Liečivá, hojivá fáza narušená, nedokonalé odbúranie nádoru, neustála tvorba nových a nových nádorov, orgánová deštrukcia, Zvyšená funkcia a tvorba hormónov, konfliktný objem neustále narastá , čo spôsobuje čoraz nepríjemnejšie príznaky v hojivej faze

 

 

 

 

Kanáliky štítnej žľazy

                                                                               

                                              

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: zabezpečenie odtoku hormónov štítnej žľazy do krvného riečišťa

 

Typológia konfliktu: konflikt z odlúčenia, odpútania, oddelenia, vymedzenia sa

 

Emocionálna náplň konfliktu: konflikt neschopnosti, bezmocnosti sprevádzaný strachom, pocit bezmocnosti, nemôžem urobiť nič, mám zviazané ruky, vidím, že by sa malo niečo spraviť, ale neviem ako….som neschopný…, bezmocný, bez prostriedkov

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza, úbytok buniek tkaniva vnútornej výstelky kanálikov štítnej žľazy, stenšenie tkaniva, precitlivelosť, zvačšenie prietoku

 

Názov ochorenia: nekróza kanálikov štítnej žľazy, zriedka je diagnostizovaná- ťahavý pocit v oblasti štítnej žľazy

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuvýstavba stenšenej výstelky steny kanálikov cez nové bunky, opuch, možnosť nepriechodnosti kanálikov v dôsledku opuchu

 

Názov ochorenia: retrosternalis, mediastinalis, ale najčastejšie euthyreotická cysta, benígna cysta, hrvoľ, struma.V prípade uzávery kanálikov spôsobené opuchom symptómy hypofunkcie štítnej žľazy, ale pozor ozajstná hypofunkcia je len pri entoderme po odbúraní nádoru takaniva štítnej žľazy: viď hore tkanivo štitnej žľazy. Tu len hormóny nemôžu fyzicky odtekať do krvného riečišťa spôsobujúc tým hromadenie a znížené vykazovanie hormónu v krvi.

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia: zlepšenie priechodnosti kanálikov, zvačšenie jej priemeru, aby sa odtok zvýšil, aby sa telo zrýchlilo, aktivizovalo proti vlastnej bezmocnosti

 

—————

Späť