Rakovina žľazovitého epitelu pečene

07.03.2010 22:27

Riadiace centrum: Koncový-zadný kmeňový  mozog

 

Biologická funkcia: Chemická továreň a sklad

 

Typológia konfliktu: konflikt-sústo, chýbajúce sústo k prežitiu, jeho nedostatok, nedodanie

 

Emocionálna náplň konfliktu: Strach z úmrtia od hladu, nemám čo jesť, nemám si čo dať do úst, bojím sa svojich bližných, Moje živobytie je v ohrození, Znížila sa moja životná úroveň, nesmiem jesť, čo mi chutí, Mám hlad kvôli nariadenej diete, Obávam sa pocitu hladu, Jednoducho nedokážem jesť kvôli chemoterapii…Musíme si utiahnúť opasok…, Čo ak nebude čo jesť…Prídeme o podporu…, Hotovo…prišiel som o svoju istú budúcnosť…, Fuj…to sa neda jesť…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Kompaktný karfiolovitý  adenokarcinóm, roztrúsené fľaky na pečeni…nové pečeňové bunky

 

Názov ochorenia: rakovina pečene, adenokarcinóm, tumor na pečeni

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkolotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie, caverny, dutinky na pečeni, zápal pečene, nočné potenie, opuch

 

Názov ochorenia: opuch, zvačšenie pečene, zápal pečene, Poznámka: 1 uzlina: bojím sa o niekoho, viacero uzlín: bojím sa vlastného pocitu hladu

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Tvorba extra množstva pečeňových buniek za účelom zaistenia lepšieho využita, uskladneniam spracovania bielkovín v horšich časoch.

 

Možné priebehy ochorenia:

1.Trvalá konflikt-aktívna fáza ochorenia: Postupný rast nádoru

 

2.Neustále  opakujúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia: Opakujujúce sa symptómy, ak sú k dispozícii hubové baktérie, tak po viacnásobnom odbúravaní nádoru ostáva čoraz menej orgánového tkaniva, čo spôsobuje trvalé zníženie funkcie, tzv. scirrhosis pečene a žlčovodov, čo môže byť nebezpečné, pretože telo nedokáže spracovať dostatočne bielkoviny, ak hubové baktérie nie sú k dospozícii, ostáva čoraz viac zapuzdrených nádorov, ktoré už následne nebudú odbúrané, čo spôsobuje trvalé navýšenie funkcie tzv. trvalé zvačšenie pečene: hepatomegalia

3.Vracajúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia v 2 fáze ochorenia: Liečivá, hojivá fáza narušená, nedokonalé odbúranie nádoru, neustála tvorba nových a nových nádorov, orgánová deštrukcia, Konfliktný objem neustále narastá, čo spôsobuje čoraz nepríjemnejšie príznaky v hojivej faze

 

—————

Späť