Psychosomatické súvislosti vzniku myómov ženských orgánov

01.11.2011 11:34

 

Myómy sú  principiálne svalové nádory postihujúce  najčastejšie oblasti hladkého svalstva čriev alebo maternice. V rámci tohto článku by sme sa zaoberali primárne  tvorbou myómov na maternici. Z bio-logického pohľadu vznik  svalového nádoru je rozumný  proces riadený z medzimozgu, ktorý predstavuje súčasť mozgového kmeňa človeka.  Z tejto časti riadené orgány bez výnimky reagujú na emočné vychýlenia typu: "sústo". V kontexte hladkého svalstva maternice je za tým archaický konflikt prijatia, udržania, vynosenia potomstva alebo mechanického uskutočnenia pôrodu. Emočný náboj spúšťajúci  rast myómu maternice býva nasledovný: nedokážem otehotnieť..., nemôžem mať dieťa, i keď veľmi by som chcela…, viackrát som potratila…, nedonosila som dieťa….neporodila som očakávaného syna, ale dcéru….  Žena častokrát pociťuje stresory v životnej sfére nemožnosti alebo komplikácií  v súsvislosti s počatím. Vo vyššom veku sa tvorba myómov u žien prepája hlavne s obdobím menopauzy.  Samo osebe hormonálne zmeny tohto intervalu nespúšťajú rast svalového naádoru, ale do tohto obdobia sa  frekventovane datujú emočne vypaté situácie tohto typu: nedokážem si udržať svojho partnera, kiež by som vedela nejako zvrátiť  náš chátrajúci vzťah s manželom... Tieto emočné konflikty  sú programované  spôsobom, keď žena "záchranu" podvedome prepája so schopnosťou počať dieťa a tým vzájomný nefunkčný vzťah akosi  ukotviť. Rast myómu je vačšinou pozvoľný a pomalý proces, začína  mnohokrát oveľa skôr než sa to diagnostizuje. Príroda skrz svalový nádor sleduje potrebu lokálneho posilnenie svalstva maternice za účelom ľahšieho zahniezdenia vajíčka a tým zvýšenia plodnosti. Myóm predstavuje riziko len v prípade, že vytvára mechanickú prekážku, v opačnom prípade je plne neškodný. Ak dôjde k emočnej úľave u ženy, tak sa rast svalového nádoru zastavuje, podotýkam, že v hojivej fáze sa štandardne myómy vďaka mikróbom neodbúravajú, trvale totiž  posilňujú dotknuté svalstvo orgánu. Ak dlhodobo  nedôjde k recidíve  prílušného emočného konfliktu, tak sledujeme  prípady, že dôjde k  postupnému splynutiu myómu s priľahlým svalstvom maternice, čo lekári na sonografii identifikujú, že sa myóm "zázračne" vstrebal.

—————

Späť