Programy nadobličkovej kôry (nadmerné ochlpenie)

07.03.2010 22:41

Riadiace centrum: Biela hmota veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: tvorba hormónu  na podporu pohybu a bdelosti

 

Typológia konfliktu: konflikt straty  sebeúcty v suvislosti s dezorientáciou, či zlou voľbou cesty

 

Emocionálna náplň konfliktu: tak teraz som sa stratil, som na zlej ceste, dal som na toho nesprávneho koňa, tak z tohto bude problém…Biológia v tomto prípade zastaví jedinca na svojej zlej trase, aby sa nedostal úplne mimo koľaj a v postkonfliktnej fáze vytvára dodatočnú schopnosť ostrahy, pružnosti

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza, úbytok buniek tkaniva, diery v tkanive kôry  sprevádzané apatiou, celkovou slabosťou, únavou, symptómami depresie

 

Názov ochorenia: adidisonova choroba

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuvýstavba cez nové bunky, tvorba cýst, Cushingov syndróm, hirsutizmus - nadmerné ochlpenie( pri prevahe mužských hormónov, eventuelne aj  pri chemoterapii, revírnom konfliktne v ľavej časti atd)

 

Názov ochorenia: cysta, rakovina nadobličiek, zápal nadobličiek, stvrdnutá cysta po 9 mesiachoch vytvára dodatočný kortizol a aldosterol, potreba výdaja energie, možný zvýšený krvný tlak

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: tvorbou extra hormónov za účelom vyššej ostrahy, pohyblivosti

 

—————

Späť