Priečne pruhované svalstvo (ochrnutie), skleróza multiplex, parkinksonova choroba atď...

13.02.2010 13:06

Riadiace centrum: Vyživovanie tkaniva priečne pruhovaného svalstva  sa riadi z Bielej hmoty veľkého mozgu,, jej motorickú, pohybovú činnosť riadi kortex – mozgová kôra veľkého mozgu. …tu sa  s tým zaoberáme. V tejto súvislosti  sa líšia  chorobné zmeny a konflikty, motorická zóna kortexu

 

Biologická funkcia: uskutočnenie pohybu

 

Typológia konfliktu: konflikt z odlúčenia, odpútania, oddelenia, vymedzenia hraníc

 

Emocionálna náplň konfliktu: konflikt v súvislosti s pohybom, presunom v priestore., Neviem to odmietnúť, potrebujem sa dostať von, ale nedokážem  to…nedokážom uniknúť, utiecť-nohy, neubránim sa, neviem sa udržať- paže, neviem sa vyhnúť nebezpečenstvu-chrbtové svalstvo, Pri ochrnutí  svalstva nedochádza k nekróze, ide tu  o  zníženie, vynechanie funkcie- ektoderma, Ochrnutie však môže vyvolať konflikt straty sebeúcty spravádzaný nekrózou svalstva, dieťa v maternici nemá kam uniknúť….ochrnutie plodu

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: ochrnutie svalstva, slabosť svalov, nemusí sprevádzať bolesť

 

Názov ochorenia: motorická paralýza, ochrnutie

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: v A časti hojivej fázy sa paralýza  ešte stupňuje kvôli opuchu v mozgu, v epileptoidnej faze dochádza  ku krčom, záchvatu, môže byť spúšťačom opatovného konfliktu, v B časti hojivej fázy sa vôľová funkcia riadenia svalstva normalizuje

 

Názov ochorenia: znovunapojenie svalov na nervový systém počas epileptoidnej fázy, čo sprevádzajú svalové krče, traseniezáchvat

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: reflex mrtvoly - zdochliny, zostaň nehybne ležať, stáť  a útočník,  predátor sa ťa vyhne, nechá na pokoji

 

Možné priebehy ochorenia:

1.Trvalá konflikt-aktívna fáza ochorenia: Skleróza multiplex

 

2.Neustále  opakujúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia: epileptické záchvaty

 

3.Vracajúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia v 2 fáze ochorenia: parkinksonova choroba, ochrnutie  sprevádzané s úbytkom svalstva- Amyotrophic lateral sclerosis

 

Poznámka:  Emocionálny nádych konfliktu určuje, že ktorý orgán bude postihnutý. (svalovina, skupina svalov, svalové tkanivá). Miera ochrnutia je priamo úmerná intenzite konfliktu! ALS je už dôsledok ďalšieho konfliktu: straty sebeúcty kvôli ochrnutiu. Dlhotrvajúce krízy, krče, tickovanie atď. sú znakom  vracajúceho sa konfliktu. Hojivá fáza sa nemohla riadne ukončiť. Príznaky sa poslednou epikrízou, resp. B časťou hojivej fázy vytratia. Ochrnutie končatín sa podriaďuje biologickej lateralite jedinca!

 

—————

Späť