Poruchy pamate, učenia a užívanie ELIXÍRU MOKSA

02.04.2012 10:27

Attention deficit disorder (ADD) v našom jazyku známa ako neschopnosť koncentrovať sa, sústrediť sa, či problémy s pamaťou a učením sa frekventovane  objavuje v radoch mládeže počas povinnej školskej dochádzky. Rodičia daných detí sa sťažujú na  problémy so zapamatávaním si učiva, ťažkosťami sústrediť sa na požadované úlohy a podobne.  Sú prípady, keď sa syndróm ADD u detí snúbi i s prejavmi tzv. hyperaktivity. V tomto príspevku upriamime svoju pozornosť len na problémy s pamaťou a s tým súvisiacim hendikepom dieťaťa počas výchovno - vzdelávacieho procesu.  Za diagnózou ADD sa jednoznačne skrývajú  viacnásobné emocionálne konflikty prítomné v senzorickej časti kortexu, teda v mozgovej kôre dieťaťa.  Inými slovami, pri danej poruche  pretrváva existencia minimálne dvoch súbežných konfliktov v senzorickej časti kortexu, čo má v kontexte Novej medicíny súvislosť s témou nejakého fyzického, mentálneho alebo emočného odlúčenia, ktoré postihnutá osoba zažíva.  Za týmto konfliktom sa skrývajú najrôznejšie varianty  tráum v oblasti nechcenej, neželanej odluky od blízkych ľudí (rozvod, presťahovanie sa atď.), predovšetkym od rodičov, starých rodičov, kohokoľvek, kto predstavuje pre  postihnuté dieťa oporu  v oblasti fyzickej, mentálnej, emočnej.   Je známym faktom, že ak napr. mačke zoberú malé mačiatka, následne ich jej  s odstupom času navrátia, ona si ich nepamatá, nevie si ich k sebe "priradiť". Ide o logický obranný mechanizmus "zvieracej" psychiky, ktorá sa blokovaním krátkodobej pamate dištancuje od bolestivého odlúčenia a tým sa teda chráni pre hlbším zasiahnutím  duše. Toho sme svedkami i u detí s ADD, ktorých prejavy zábudlivosti, neschopnosti koncentrácie, dlhodobého fokusu, "nepamatám si, čo bolo v škole" jednoznačne súviasia ešte so stále aktívnymi  emočnými konfliktami alebo koľajami v oblasti témy odlúčenia. Práve pobyt v škole mimo dosahu rodičov je mnohokrát spúšťačom ťaživého pocitu: "chýbate mi, túžim po mamine, prečo nemôžem byť v bezpečí domova", následne sa objavuje u detí selektívna pamať, problémy so zapamataním si učebnej látky atď.  Preto je z pohľadu Novej medicíny nutné v prvom rade identifikovať  presnú emočnú traumu = spúšťač a adresovať  ju napr. skrz zmenu organizácie domácnosti rodiny, aby dieťa nadobudlo vačší pocit istoty, aby chorobne neliplo na svojich rodičoch, aby sa odkryli dôvody, hlavne spôsoby ako dieťaťu napomôcť  k získaniu vačšej nezávislosti. S určitosťou môžeme tvrdiť, že popri "práci s dieťaťom", užívanie kvapiek MOKSA ELIXÍR pri psychických a afektívnych poruchách  detí ako aj dospelých v dlhodobom horizonte prináša trvalé riešenie týchto problémov, navracia otvorenosť detí, ich pradôveru v život a  dôležitú schopnosť navazovať zdravé medzľudské vzťahy. O ELIXÍRE MOKSA a  objednávke tohto unikátneho výrobku si môžete prečitať viac na www.gnm.webnode.sk

—————

Späť