Pľúcne alveoly – mechúriky a rakovina pľúc

13.02.2010 12:54

 

Riadiace centrum: Koncový-zadný kmeňový mozog

 

Biologická funkcia: Príjem kyslíka a výdaj kysličníka uhličitého

 

Typológia konfliktu: Konflikt- sústo, zaistenie sústa-kyslíku

 

Emocionálna náplň konfliktu: Panický archaický strach zo smrti, nedostáva sa mi

dosť kyslíka, mám rakovinu..určite umriem. Náš mozog pozná len 1 spôsob priameho

smrtelného ohrozenia: nedostatok kyslíka…smrť udusením, preto zabezpečí tvorbu nových buniek za účelom záchrany života…, Fajčenie nespôsobuje…nie je prvotným dôvodom vzniku rakoviny pľúc, i keď môže ju symptomaticky zhoršovať, “Pani, chemoterapia Vás očakáva, Vaša rakovina sa už rozšírila aj na kosti…už nemám šancu”, Som bezradná, telo mi napadla rakovina…, Pocit strachu o život u každého organizmu spúšťa iný činiteľ: u myší: dym, u vtákov: uzavretý priestor

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Plochý alebo karfiolovitý adenokarcinóm

 

Názov ochorenia: adenokarcinóm pľúc,  1 ohnisko - obava o život iného človeka, 2 a viac ohnísk - ide mi o holý život….

 

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkolotické,  hnisavé odbúravanie nádoru, zosyrovatie, vykašliavanie krvi

 

Názov ochorenia: TBC, tuberkoloidná infekcia, Aspergilóza = pľúcna pleseň, alveolitida,  v prípade vracajúcich sa konfliktov: emfyzém pľúc, rozdutie pľúc, cystická fibróza, TBC vždy predchádza nediagnostizovaný nádor, typická choroba po svetových vojnách z konflitu strachu o život, Pozor na stratu bielkovín!

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: bujnenie buniek, za účelom lepšieho a rýchlejšieho príjmu kyslíka

 

—————

Späť