Plagiátorstvo GNM

18.02.2010 00:23

Milí  priatelia, POZOR!!!

Plagiátorstvo a dezinterpretácia germánskej novej medicíny (GNM)

MUDr. Ryke Geerd Hamer  je hlboko znepokojený šíriacim sa plagiatórstvom, dezinterpretáciou jeho diela a vedeckých zistení. Z daného dôvodu by chcel informovať verejnosť a tých, ktorí  hľadujú odpovede (aj) v oblasti GNM, že neexistuje žiadne prepojenie medzi GNM a doleuvedenými  zoskupeniami, jednotlivcami!

META-Medicine®:

plagiazuje vedecké práce a výskum Dr. Hamera v celej šírke a miere. V roku 2004 Johannes Fisslinger (Los Angeles, CA), zakladateľ  IMMA (Intl. Meta Medicine Association) nehorázne prebral a premenoval vedecké objavy Dr.  Hamera, za ktoré je Dr. Hamer   prenasledovaný už 30 rokov! Richard Flook (UK) je v pozícii vrchného lektora tejto plagiátorskej organizácie. META-Medicine zmazala vo “svojich” prácach všetky stopy, ktoré by viedli k menu Dr. Hamera, prípadne k jeho synovi Dirkovi. Napr. DHS (Dirk Hamerov Syndróm) bol premenovaný na SEE (Significant Emotional Experience”) = významná emočná udalosť atď...  Ďalšie z mnohých podkladov Dr. Hamer, ktoré boli Meta-medicínou plagiazované viď nižšie:

MUDr. Hamer je nepríjemne prekvapený, že  Dr. Bruce Lipton ("Biology of Belief"), ktorý sám seba pokladá za “spirituálneho vedca”, si nechá  pripisovať svoje meno k takejto plagiátorskej organizácii a pôsobí ako člen  poradenského centra META-Medicine Association.

Biologie Totale / Total Biology 

je organizácia založená v roku  1985 francúzkym lekárom Claudeom Sabbahom. V roku 1993 Dr. Sabbah bol pripravený “prebrať a premenovať” Germánsku novú medicínu®. To čo prívrženci Total Biológie  Gérard Athias, Olivier Soulier, či Gilbert Renaud nazývajú “Integrovaním” Novej medicíny Dr. Hamera je len čistý eufemizmus a dezinterpretácia jeho originálnych objavov.

Biogenealogy, Biodecoding®

Je odnožou Total Biology. Jej predstavitelia buď úplne kopírujú objavy   Dr. Hamera (Christian Fleche) alebo tvrdia, že ho “dotvárajú” (Patrick Obissier)  a “obohacujú” (Anne-Marie Boularand). Ich publikácie však evidentne nepochopili odkaz diela Dr. Hamera, predovšetkým v praktických aplikáciách GNM. Dr. Hamer totiž navracia moc svojim pacientom, kým tí, čo “integrujú” umocňujú len samých seba!

“Ak sa obdržala terapia, je vždy dobré sa opakovane a pravidelne vracať ku konzultantovi, aby sa obe strany uistili, že  nie je riziko reaktivácie biologického konfliktu” (Patrick Obissier, Biogenealogy, 2003).

 

NLP (Neuro-Lingvistické Programovanie)

Používa objavy  Dr. Hamera v nasledovných technikách: tzv. Time Line Therapy™ Techniques and Time Empowerment™ Techniques a to bez akéhokoľvek  odkazu na  jeho dielo. Viď popis v angličtine nižšie!

 

Zároveň neuvedomuje si riziko znovuoživenia konfliktu a jej možné následky a príznaky v epikríze!

NES (Nutri-Energetics System®)

NLP a META-Medicine v plagiatorských praktikách kolaborujú tentokrát pod menom  Petra Frasera (UK) Aj takto dané plagiátorstvo môže vyzerať:

Dr. David Holt, D.O. Nevada

(Integrative Medical Center, Nevada) sa neoprávnene považuje za vedúcu osobnosť GNM v Spojených Štátoch Amerických.  Na pokusoch so zdravými psami imitoval dlhotrvajúci konflikt straty revíru, čo u  psov v hojivej fáze spôsobilo po 3 týždňoch zástavu srdca a úmrtie.  Napriek potvrdeniu princípov GNM Dr. Hamer sa dištancuje od  akéhokoľvek testovania na zvieratách! V dnešnej dobe ide o holú krutosť nerešpektujúc, že aj zvieratá sú živé tvory, ktoré majú svoju dušu! 5 biologických zákonov, ktoré Dr. Hamer objavil vychádzajú  z pochopenia univerzálnych biologických princípov VŠETKÝCH  organizmov, ktoré sme so zvieratami milióny rokov zdielali. Brutálne pokusy na zvietatách sú nepochopením odkazu GNM a nedostatkom ľudskej duše! Zároveň propagovaním radio a chemoterapie Dr. Holt vôbec nerozumie podstate Novej medicíny.

Quantum Hamer Medicine 

Dr. Paul Drouin používa prístroj  EPFX/SCIO, vyvinutý William Nelsenom, ktorý “vraj” sníma prostredníctvom “rakovinového scanu” aj hamerove ohniská! Princíp jeho fungovania v tejto oblasti sa však vôbec neukázal ako presný. Dr. Hamer sa v tejto veci vyjadruje, že jedinym vierohodným dôkazom zmien v mozgu je štandardné CT mozgu! Zároveň strojcovia prístroja tvrdia, že prístroj vyrieši biologický konflikt. Toto tvrdenie si nepýta komentár, nehovoriac o zneužití jeho mena a dezinterpretácie jeho objavov.

"EON Therapy" (Dr. John Turner, D.C., Atlanta)

využíva objavy GNM na propagovanie ”EON Therapy Certification Program“. Nepochopením dvojfázovosti ochorení ( 2 biologický zákon ) a “čistením” traumatických  šokov môžu u daných osôb spustiť i hojivú fázu s nebezpečnými príznakmi predovšetkým v epikríze ochorenia. Pri dlhých konflikoch Dr. Hamer odporúča zmiernenie intenzity konfliktu pred jeho úplnym vyriešením, prípadne nevyriešenie, ak by zdravotné komplikácie v hojivej fáze spôsobili ohrozenie života pacienta!

EFT:Technika emočnej slobody

Ide o veľmi účinnú formu odbúravania citových blokov, ale vety typu: vyťukám si, aby mi opatovne nenarástol benígny mozgový nádor je absolútne nepochopenie súvislosti GNM!

 

Germánska nová medicína je nová paradigma (myšlienkový rámec) v medicine, ale je aj novou paradigmou v uvedomelosti jedinca!  Ide o uvedomenie si skutočnosti, že  organizmus disponuje nevyčerpatelnou kreativitou samoliečiacich procesov! Zároveň GNM potvrdzuje, že každá bunka je obdarená biologickou múdrosťou, ktorú zdieľame so všetkými živími organizmami.

 

Celé generácie nás (našu myseľ) lekárske autority zvazovali a zotročovali strachom z ochorení! 5 biologických zákonov nám umožnuje sa “znovunapojiť” na Matku prírodu a znovonadobudnúť svoju moc, kreativitu a vieru v seba! Vďaka výskumu Dr. Hamera v posledných 3 dekádach máme kľuč k životu bez strachu!

Žiadné zaklínadlo, prístroj neodstráni konflikt! Vyriešenie konfliktu je proces nášho učenia sa o sebe, šanca porásť, možnosť osobného rozvoja! Ak si to neuvedomíme, tak prístroje  nás oberú o spirituálny aspekt liečby! O proces stať sa lepším a  múdrejším!

 

Skupiny a jednotlivci, ktorí plagiazujú  a korumpujú germánsku novú medicínu a jeho objavy tvrdia, že GNM nevie ponúknuť terapiu. Zároveň tvrdia, že práve ich terapie, prístroje sú tou správnou aplikácou  Novej medicíny. Táto skutočnosť  slúži opať len ich vlastným záujmom, pretože odrádza človeka od svojpomoci a liečby prostredníctvom 5 prírodných zákonov. Vo viac ako 90% prípadoch sa totiž telo lieči samo!

Každý GNM praktikant a osoba s ozajstným pochopením GNM rešpektuje a ctí si, že  jediným a ozajstným liečiteľom je sám pacient! Daný konzultant vie ako citlivo a  bez škody vstupovať do pomoci pri uzdravovovaní! Zároveň si je vedomý tak vyriešenia ako aj dôsledkov nevyriešenia konfliktov u daného človeka! Súhra vôle pomôcť a Matky prírody v kruhu milovaných a podporujúcich blízkych je to jediné, čo človek podporuje!

 

Šírenie SPRÁVNYCH poznatkov a princípov a odkazu GNM predznačuje príchod novej spoločenskej doby, kde znovunadobudnutie osobnej suverenity každého človeka bude absolútne prirodzeným faktom! Začnime u nášho ZDRAVIA!

—————

Späť