PERSONOCRATIA

01.12.2010 15:29

PERSONOCRATIA (Vnútorná neobmedzená uvedomelosť, absolútna interná autorita, vlastná suverénna bezhraničnosť)

STAV, V KTOROM JA SOM JEDINÝM ULTIMÁTNYM VLÁDCOM SEBA SAMÉHO!  

Personocratia ťa naučí identifikovať a zbaviť sa svojich strachov, vedie ťa cestou spoznania svojej skutočnej povahy, identity, zároveň odkryje bezhraničnú silu, ktorá je dôkazom toho, že si tvorcom všetkého tak v sebe ako aj vo svojom okolí. V rukách každého človeka sa nachádza slobodná voľba rozhodnúť sa pre život podľa vlastného uváženia. Pri rozhodovaní je potrebné si uvedomiť, že láska je jediná skutočnosť a strach sa zakladá na ilúzii. Počas každého dňa sa rozhodujeme medzi tymito protikladnými pólmi, čo determinuje tak naše vnímanie ako aj samotný život. Keď to pochopím a osvojím, už sa nikdy nestanem obeťou vonkajších faktorov, nebudem musieť zvalovať vinu za svoje nešťastie na okolie. Pretože som zodpovedný za to, čo robím. Sám si volím svoje pocity, ciele i ašpirácie, všetko, čo sa mi stane je môj vlastný výtvor. V skutočnom svete sa cítim ako doma, som v stave jednoty a lásky, nie som obeťou externých faktorov. Vo svete ilúzie, kde sa spolieham len na limitované schopnosti mojich zmyslov, všetko má svoj protiklad, svoju cenu, nič nie je stále, isté, nič nie je v pokoji. Choroba a smrť ma už nevystrašia, ak sa rozhodnem pre mier a lásku. Rozhodnutie spoznať seba mi umožní spoznať hlboké úrovne skutočnej reality, moja neskreslená podstata a tým aj povaha okolia sa mi stanú úplne samozrejmé. Keď zistím, že niet  duality dobra a zla, pochopím, že len moje skreslené videnie ma doteraz obmedzovalo. Uvedomením si týchto súvislostí sa okamžite zmení svet, pretože vonkajší svet je len reflexiou môjho vlastného vnútra.

Skutočná realita je len vo mne a trpezlivo očakáva, kým sa obrátim do svojho vnútra, práve smerom k nej.

Každý človek túži po slobode a predsa sa čvachtáme tisíce rokov v iluzórnom akváriu  strachov, ochorení a narôznejšieho trápenia. Trápime sa ako bezmocné, vystrašené ovečky. Hľadáme pastierove a najrôznejšie barličky a placebo efekty. Prišiel čas, aby sme spoznali našu skutočnú identitu a uvedomili si, že všetko si v našom okolí tvoríme na vlastný obraz. Lebo štastie je už tu pred našimi nohami, len čaká, kým si ho k sebe pripustíme.

—————

Späť