Pád dvojičiek WTC

01.12.2010 15:20

Keď sa dívam na televíziu, tak na veľkej obrazovke vidím svoje vlastné výtvory kreované  na môj vlastný obraz a podobenstvo, pretože som Idesa, nekonečná tvorkyňa a potenciál. Keď vidím strach, vojnu, choroby, uvedomujem si a privítam tieň Lucifera v sebe, ktorý mi taktiež patrí.  Keď vidím mier, hojnosť, lásku, tak privítam a oslavujem  grandiózne svetlo, ktoré je taktiež vo mne. V oboch prípadoch oslavujem Idessu, nekonečnú tvorkyňu, ktorou som. Uvedomujem si svoje božské výtvory, tak svetlo ako aj tieň. Uvedomím si v sebe, v tvorkyni prítomnosť tak svetla ako aj tieňa.  Preberám plnú zodpovednosť za svoj výtvor vždy a všade. Uvedomím si lásku alebo strach, ktorý ma vyživuje. Opať  sa rozhodnem žiť za každú cenu. Objímem svoj výtvor a zmierim sa  s ním. Tvorca a výtvor sa takto zjednocuje a ja si opatovne nachádzam v sebe vnútorný mier. 11 Septembera 2001 som bol svedkom skutočne veľkolepej udalosti.  Šok a pocity ma ťahali k nasledovnému:

opatovný pád spať do role obete, ktorá je bezmocná a frustrovaná,

odovzdanie mojej moci do rúk záchrancovi, ktorý ma ochráni pred vonkajším nepriateľom,

nachádzanie vinníka, na ktorého to všetko zvalím,

živenie pomsty v sebe a podpora vojny proti nespravodlivosti,

obrana mojej cti a môjho národa,

vačšie zadĺženie sa a vzdanie sa svojich práv a slobôd v prospech bezpečnosti,

znečistenie seba aj celej planéty  ďalšou nenávisťou a vzdorom.

Ale tento scenár je iluzórny a  má len krátke trvanie. Otvorím si svoje zmysly, navrátim sa do svôjho stredu. Uvedomím si, kto som naozaj. Idessa, neobmedzená tvorkyňa. Uvedomím si, že

ja som za pádom dvojičiek.

pád je mojim výtvorom.

vytvoril som to na svoj vlastný obraz a podobenstvo.

Zároveň prichádzam k záveru:

pád dvojičiek je zvačšený obraz  môjho vlastného kolapsu.

Pád hovorí o rozdelenosti vo mne medzi tvorcom a výtvorom, ktorých zdrojom som opať len ja sám.

Nepriateľ nie  je mimo alebo ďaleko odomňa, od môjho národa, ale zotrváva v nás samotných.

Uvedomím si, že  trojkolka: strachu/obrany/prevencie stále funguje.

Strach  eskaluje, túžba po prevencii sa zvyšuje, potreba zákonov, ktoré majú všetko kontrolovať  je tu taktiež. Starý dobrý recept v podobe: problém/reakcia/riešenie funguje ako nikdy predtým (David Icke). Vytvor strašnú udalosť, aby si prijali zákony, ktoré by obyvateľstvo nikdy za normálych podmienok neprijalo.

Napríklad: vojna a stanné právo (vojnové podmienky v permanencii). Ľudská tragédia bude pretrvávať dovtedy, kým zotrvám v ilúzii:

vnímam sa ako obeť,

budem sa báť veľkého zlého vlka

a stále verím, že potrebujem záchrancu, ktorý ma ochráni.

Spomeniem si na to, že prácou pastiera  je ostrihať  ovečku a keď nič z mojej vlny nezostalo, tak ma odvedie na bytúnok.

Rozhodujem sa:

umriem pre ilúziu bytia v podobe ovečky/obete a rozhodujem sa žiť ako božská bytosť, ktorou som v skutočnosti. Objímam svoj strach z ostatných  a transformujem ho do lásky k sebe samému. Všetkú svoju silu vložím do služby pre mier a prestanem kolaborovať s Luciferom v podobe daní, bánk, burzy, poisťovníctva a multinárodných firiem.

—————

Späť