Oko – rohovka, spojivky, šošovky

03.01.2010 16:07

    

     Problémy oka sa viažu k vonkajšiemu zárodočnému plátku = EKTODERME. Pre biologické zmeny v orgánoch EKTODERMY riadených  kortexom veľkého mozgu je v konflik-aktívnej fáze typicky nastupujúca nekróza = úbytok = tvorba vredov na tkanive, kým v hojivej fáze sa poškodené tkanivo “zacelujúcim” nádorom pomocou “zhubných” vírusov obnovuje, regeneruje spôsobujúc dočasné potiaže s kvalitou zraku. Ich  trvanie je priamo úmerné dĺžke aktívnej stresovej fázy pred vyriešením spúšťača biologickej zmeny.

 

                                                    

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: koža pokrývajúca oko

 

Typológia konfliktu: nečakaný konflikt z odlúčenia, odtrhnutia, odpútania, oddelenia, vizuálneho charakteru

 

Emocionálna náplň konfliktu: nevídam ich dostatočne často, bojím sa, že už ich neuvidím, Chýbajú mi, kiež by som ich mohol vidieť, alebo opak…nechcem ich už vidieť, nech sa mi stratia z očí, ja sa na to nemôže dívať..to je otrasný pohľad…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza, úbytok buniek aj v tkanive šošoviek, čo si nevšimneme

 

Názov ochorenia: nekróza, úbytok buniek

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuvýstavba, opuch, precitlivelosť, svrbenie, bolesti

 

Názov ochorenia: conjuctivitist, zápal spojiviek, začervenanie, keratitist, trachóma zakaleníe, šedý zákal, slabý konflikt postihuje - spojivky, stredne silný - rohovku, veľmi silný konflikt - šošovku

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: zníženie vizuálneho vnímania, ak nám niekto chýba, prípadne nám pohľad na niekoho vadí…

 

—————

Späť