Ochorenia močového mechúra a močovodov z pohľadu GNM

11.01.2010 19:16

     Z pohľadu analýzy ochorení je potrebné si ešteraz  pre istotu zhrnúť  5 biologických zákonov GNM:

1. Železný zákon rakoviny a rakovinových ekvivalentov - emocionálny-duševný konflikt je spúšťačom každého  ochorenia. Vždy existuje konkrétny špúšťač biologickej zmeny, ktorá má istý citový odtieň a spĺňa podmienky tzv. DHS: je nečakaný, dramatický, vyvoláva odpor, nemá dočasne riešenie, prežíva sa veľmi izolatívne.

 

2. Zákonitosť dvojfázovosti ochorení - každé ochorenie pozostáva z dvoch častí, ak dôjde k vyriešeniu spúštacieho konfliktu. Hovoríme o tzv. studenej stresovej fáze, ktorá nastáva po dopade tzv. DHS: Dirk Hamerov Syndróm, a  po vyriešení konfliktu nastupuje tzv.  horúca = vagotónna = hojivá fáza ochorenia. Ich dĺžka je približne rovnaká, preto je  možné, pri poznaní kľúčových časových bodov vypuknutia chorobnej zmeny a vyriešenia konfliktu, PRESNE vypočítať okamih uzdravenia jedinca. V tomto smere je GNM unikátné a len  potvrdzuje svoju podstatu založenú na presnosti a predvídatelnosti. Jediným spôsobom ako sa naozaj zbaviť ochorenia je uvoľniť konfliktný prežitok u človeka.

 

3. Ontogeneticky závislý systém rozumných biologických zvláštnych programov rakoviny a rakovinových ekvivalentov: Orgány  a ich biologické zmeny sa riadia  podľa zárodočného plátku, z ktorého vznikli. V aktívnej fáze v závislosti od plátku tvoria buď nádor alebo nekrózu = úbytok buniek, kým v hojivej fáze po vyriešení spúšťača konfliktu sa nádor príslušnými mikroorganizmami odbúrava, respektíve nekróza prostredníctvom zápalu zaceluje, obnovuje.

 

  1. Ontogeneticky závislý systém mikróbov: Mikróby nie sú choroboblodné, ale v závislosti od zárodočného plátku sú cielene aktivizované naším  imunitným systémom na odbúranie nadbytočného tkaniva, respektíve regeneráciu odumretého tkaniva. Ich “nasadenie” sa striktne viaže ku konkrétnemu zárodočnému plátku. Endodermu spracuvávajú huby, TBC baktérie, kým Ektodermu vírusy.

 

  1. Kvintesencia Zákon o porozumení každého tzv. ochorenia ako súčasti  historicky vývojovo pochopiteľných  rozumných zvláštnych programov prírody. Ochorenia majú jasný zmysel = účel. Nejde o ezoterickú formulku, ale o striktný zmysel v duchu vety: Ochorenia sú evolučne naprogramované programy mozgu na pomoc človeku = organizmu v prípade, že je ohrozený jeho život, prežitie rodu, status quo atď.

 

Všetky tieto zmeny  a zákonitosti GNM ako prvý vedecký systém doložil na 3 nezávislých úrovniach: Psyché: emocionálny konfliktný prežitok, orgán: nádor, nekróza, strata funkčnosti, mozog:  podoba hamerovho ohniska v jednotlivých fázach ochorenia.

 

Tak sa pozrime na priebeh ochorení močového aparátu a prostaty v závislosti od zárodočných plátkov. Ilustrácie popisujú o ktorú časť orgánu ide, ktorá evolučná časť mozgu ju  riadi, ako orgán v priebehu “ochorenia” reaguje a kedy sa prejaví biologický zmysel ochorenia vo vzťahu k človeku.

 

Močový mechúr - Trigonum

 

 

 

Riadiace centrum: Koncový-zadný mozog

 

Biologická funkcia: Vstrebanie, zúžitkovanie spracovaného sústa a posunutie nevyužitej časti na vylúčenie

 

Typológia konfliktu: “konflikt-sústo” = musím niečo spracovať, stráviť, zbaviť sa niečoho

 

Emocionálna náplň konfliktu: Nepekný, otrasný, nestrávitelný typ  sústa. Neviem si s tým poradiť, chcem sa toho zbaviť, Nepekne sa voči mne správa, Nedokážem sa zbaviť, vymočiť toto nepohodlné, otrasné sústo. Mám rakovinu močového mechúra.., nedokážem ju “vymočiť” z tela…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Plochý alebo karfiolovitý adenokarcinóm

 

Názov ochorenia: Trigonum adenokarcinóm, rakovina tkaniva mechúra, polyp

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkulotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie

 

Názov ochorenia:  cystitis, hnis v moči, infekcia močového mechúra, u mužov častokrát to identifikujú ako metastázu rakoviny prostaty

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Lepšie vstrebanie, zúžitkovanie, odpratanie, vylúčenie nespracovaného sústa

 

 

Obličková panvička, sliznica močového mechúra a močovodov

 

     Tu si na mušku zoberieme osobitne časť obličiek, sliznicu močového mechúra a sliznicu močovodov, ktoré sú v porovaní s horeuvedeným Trigomom mechúra nie endodermálneho = vnútorný, ale ektodermálneho pôvodu = vonkajší. V tomto prípade  je protrebné do úvahy brať aj hormonálny stav jedinca, keďže sem dopadajúce konflikty sú tzv. revírneho charakteru. Viažu sa k obrane, vymedzeniu nejakého teritória človeka.  Keďže tieto orgány májú svoje mozgové relé na pravej strane kortexu, dopadajú sem prvotné revírne konflikty muža praváka a ženy ľaváčky. Z hľadiska symptomatológie majú mnoho spoločného, keďže pochádzajú z totožného zárodočného plátku- EKTODERMY.

 

 

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia obličiek : zhromaždenie vylúčenej moči

 

Typológia konfliktu: konflikt vymedzenia teritória, existuje priečne prenerovovanie t.j.: u Praváka muža, ľaváčky ženy dopad konfliktu v pravej hemisfére a na ľavej strane tela  = orgáne ochorenie, respektíve naopak

 

Muž pravák : prvotný revírny, genitálny konflikt

 

Emocionálna náplň konfliktu: revírny konflikt, nedokážem vymedziť vonkajšie hranice svojho územia, utláčam svoju vlastnú agresiu, pokial siahajú hranice môjho  územia? Niekto ich narušil? Niekto sa vkráda ku mne, neviem vystáť svojho zaťa- vstupuje  na moje výsostné územie. Typickým príkladom zo života môže byť, keď sa Vám nasťahujú nežiadaní susedia do paneláku atď. Prípadne niekto narušuje oblasť = životný priestor, práca atď, ktorý si mentálne prisvojujete ako vlastnú. Nechodte ďaleko v analýze… Ak máte napr. psa, tak viete o čom hovorím….ÁNO! Kopírujeme zákony prírody

 

Žena ľaváčka: prvotný revírny, genitálny konflikt alebo v dôsledku hormonálneho vychýlenia  praváčky - pohlavie, hormonálny stav určujúci

 

Emocionálna náplň konfliktu: nedokážem vymedziť vnútornú hranicu  svojho územia, hniezda - rodina,  kruh priateľov, pracovný kolektív

konflikt identity, neviem, že kto som, čo som, kam patrím, kam mám ísť? Neviem čo si mám počať, komu mám dať za pravdu? Problém s rozhodnutím a vyjadrením stanoviska, na čiu stranu sa mám pridať? Podobné ako pri sliznici konečníka, niekto sa nám montuje do života, svokra nevie kde je hranica, u detí – napr. zmena detskej izby vyvolá konflikt vymedzenia vlastného územia

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: vredovosť, stenšenie sliznice

 

Názov ochorenia: vredovosť sliznice, necitlivosť, vačšinou sa nediagostifikujú, tu sa len zriedka tvoria kamene, ulcus

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuobnova, opuch sprevádzaný bolesťami, krčom, zápalom, krvácanie, tvorba piesku, kameňov, ktoré sa presúvajú do močového mechúra, precitlivelosť

 

Názov ochorenia: zápal obličiek, obličkové krče, kalcium oxalát kamene

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: rozšírenie kanálikov za účelom zlepšenia vylúčenia moču, aby som si lepšie mohol vymedziť svoje územie, “močom” si vyznačím, čo je moje, to kam chcem patriť, komu chem dať za pravdu

 

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia sliznica močovodu: odvedenie vylúčenej moči do močového mechúra

 

Typológia konfliktu: konflikt vymedzenia teritória, existuje priečne prenerovovanie t.j.: u Praváka muža, ľaváčky ženy dopad konfliktu v pravej hemisfére a na ľavej strane tela, respektíve naopak

 

Muž pravák: prvotný revírny, genitálny konflikt

 

Emocionálna náplň konfliktu: revírny konflikt, nedokážem vymedziť  vonkajšie hranice svojho územia, utláčam svoju vlastnú agresiu, pokial siahajú hranice môjho  územia? Niekto ich narušil? Niekto sa vkráda ku mne, neviem vystáť svojho zaťa- vstupuje  na moje výsostné územie

 

Žena ľaváčka: prvotný revírny, genitálny konflikt alebo v dôsledku hormonálneho vychýlenia praváčky - pohlavie, hormonálny stav určujúci

 

Emocionálna náplň konfliktu: STOP, vstupuješ do môjho kráľovska,  nedokážem vymedziť vnútornú hranicu  svojho územia, hniezda - rodina,  kruh priateľov, pracovný kolektív, konflikt identity, neviem kto som, čo som, kam patrím, kam mám ísť? Neviem čo si mám počať, komu mám dať za pravdu? Problém s rozhodnutím a vyjadrením stanoviska, na čiu stranu sa mám pridať? Podobné ako pri sliznici konečníka, niekto sa nám montuje do života, svokra nevie, kde je hranica, u detí- zmena izby

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: vredovosť, stenšenie sliznice

 

Názov ochorenia: vredovosť sliznice, necitlivosť, vačšinou sa nediagostifikujú, ulcus

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuobnova, opuch sprevádzaný bolesťami, krčom zápalom, zápal močového mechúra, precitlivelosť

 

Názov ochorenia: zápal močovodov, mechúra, hematúria - krv v moči, vírusová cistis

 

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: rozšírenie močovodov za účelom zlepšenia vylúčenia moču, aby som si lepšie mohol vymedziť svoje územie, čo je moje, kam patrím  

 

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia sliznica močového mechúra: zhromaždenie a výlučenie moču

 

Typológia konfliktu: konflikt vymedzenia teritória, existuje priečne prenerovovanie t.j.: u Praváka muža, ľaváčky ženy dopad konfliktu v pravej hemisfére a na ľavej strane tela, respektíve naopak

 

Muž pravák: prvotný revírny, genitálny konflikt

 

Emocionálna náplň konfliktu: revírny konflikt, nedokážem vymedziť  vonkajšie hranice svojho územia, utláčam svoju vlastnú agresiu, pokial siahajú hranice môjho  územia? Niekto ich narušil? Niekto sa vkráda ku mne, neviem vystáť svojho zaťa- vstupuje  na moje výsostné územie

 

Žena ľaváčka: prvotný revírny, genitálny konflikt alebo v dôsledku hormonálneho vychýlenia - pohlavie, hormonálny stav určujúci

 

Emocionálna náplň konfliktu: nedokážem vymedziť vnútornú hranicu  svojho územia, hniezda- rodina,  kruh priateľov, pracovný kolektív

konflikt identity, neviem kto som, čo som, kam patrím, kam mám ísť? Neviem čo si mám počať, komu mám dať za pravdu? Problém s rozhodnutím a vyjadrením stanoviska, na čiu stranu sa mám pridať? Podobné ako pri sliznici konečníka, niekto sa nám montuje do života, svokra nevie kde je hranica, u detí - zmena izby

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: vredovosť sliznice

 

Názov ochorenia: vredovosť sliznice, necitlivosť, vačšinou sa nediagostifikujú, ulcus

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuobnova, opuch sprevádzaný bolesťami, krčom zápalom, zápal močového mechúra, precitlivelosť, krvácanie vredov, v epileptoidnej kríze riziko straty vedomia na krátky čas,  ak je postihnuté aj svalstvo močového mechúra – tenesmust, krčovité močenie, pri paralelnom konflikte  opustenosti  veľké opuchy v tele

 

 

Názov ochorenia: zápal močového mechúra

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: rozšírenie močovodov za účelom zlepšenia vylúčenia moču, aby som si lepšie mohla vymedziť svoje územie  

 

—————

Späť