Obličková parenchyma a trvalý vysoký krvný tlak

13.02.2010 13:03

Riadiace centrum: Biela hmota veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: filrácia krvi, vylučovanie moču  z krvi

 

Typológia konfliktu: konflikt straty  sebeúcty v suvislosti s niečim likvidným

 

Emocionálna náplň konfliktu: strach o, z likvidity - peniaze, sneh, voda, olej, injekcia, infúzia, očkovanie, okrem krvi…, Nebol som dosť dobrý…takmer som sa utopil, chcú tie penažné kompenzácie našiť na mňa, nedával som si dostatočne pozor a vidíš…., som zasypaný, zavalený…, vytopilo nás… ach tá dialýza…

 

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza, ktorú  zriedkakedy diagnostizujú, úbytok buniek tkaniva, diery v tkanive obličiek  sprevádzané zvýšeným krvným  tlakom – deň-noc 140/80    za účelom kompenzácie nekrózy a dostatočného vylúčenia moču, trvalá hypertenzia

 

Názov ochorenia: nekróza tkaniva

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuvýstavba cez nové bunky, tvorba cýst, ktoré sa po 9 mesiacoch stávajú dodatočným tkanivom parenchyma a plnohodnotne vylučuje moč

 

Názov ochorenia: obličková cysta, inflitrovaná malígna rakovina obličiek - Williams tumor, benigna nephroblastoma, pri navracajúcich sa konfliktoch: policystická oblička

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: tvorbou extra tkaniva za účelom posilnenie

 

—————

Späť