O výnimočnom objave: ELIXÍR MOKŠA

08.01.2012 18:47

     Žijeme zaujímavú dobu, dobu dynamických premien i v oblasti uzdravenia, liečenia a prevencie telesno-duševného blahobytu.  Veci sa menia zo dňa na deň,  staré sa rúca, nové ešte nevidíme, tápeme na ceste k svetlu. Je ťažké sa o niečo oprieť na našej púti, pretože sa daná opora častokrát javí ako neistá, prinajlepšom dočasná. V dynamickej  dobe sa nám ukazujú novšie a novšie horizonty, ale v záplave "noviniek" sa mnoho vecí  skôr či neskôr i zdiskredituje. Prečo? Lebo sa ukážu ako klamlivé, prípadne ako nedopovedané polopravdy.  V súvislosti s horeuvedeným i MY hľadáme v spleti  informačného prebytku a bahna a hľadáme ukryté diamanty na dne zakaleného jazera.  A skúšali sme skutočne toho mnoho........ s menšími a o niečo vačšími úspechmi.  Aké je z toho poučenie?  Vzhľadom na overené zákonitosti Germánskej novej medicíny  už vieme, že i mnohé závažné ochorenia majú svoje  korene   v našej psychike a nič nepoprie známy výrok: "Ako vo vnútri, tak navonok." Cesta k nájdeniu skutočných príčin našich ochorení je len jedna časť našej cesty, druhá je vždy práca na sebe a vedomá osobná voľba spraviť všetko pre svoje  vlastné uzdravenie. Koniec koncov každé liečenie je LEN samoliečenie... Zdravie je totiž osobná zodpovednosť každého z nás.  Na ceste k uzdraveniu sa v radoch ľudstva pred časom objavil výnimočný  ELIXÍR, ktorý nám bez pochybností napomôže, ak mu dovolíme vstúpiť do našej cesty snahy sa uzdraviť.  Podobne ako pri zákonitostiach Germánskej novej medicíny je možné sa principiálne názorovo zastáť LEN takej pomoci, ktorá  skutočne prináša výsledky, je overená, zároveň ponecháva výsostné právo ľudí nakladať so svojim zdravím podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia......


     Pre úvod nech tu stojí trocha teórie o východiskách tohto VÝNIMOČNÉHO prípravku, ktorý v sebe spojil princípy homeopatie, bachových kvetinových esencií a múdrosť knihy I-ťing. I-ťing, alebo Kniha premien, je považovaná za najstarší čínsky klasický text (vznik sa datuje až do 2. tisícročia pr.n.l), a v priebehu dejín si získala neobyčajné uznanie a obľubu. Je jedným zo zachovaných diel konfuciových nasledovníkov. Okrem Konfucia sa za autorov považujú ešte traja mudrci – Fu Hi, kráľ Ven a vojvoda z Džou. V Číne už celé tisícročia používajú I-ťing ako poradcu v dôležitých životných otázkach. Podľa čínskej tradície ju napísali neviditeľní "posvätní duchovia" (šen), ktorí pomáhajú každému, kto sa na nich obracia v ťažkých životných okamihoch. Kniha premien se používala (a dodnes používa) nielen ako orákulum, ale tiež ako filozofický a kozmologický systém, ktorý hrá dôležitú rolu v taoizme, z ktorého vo veľkej miere vychádza čínska kultúra.V hlavnej časti I-ťing sa píše o rade 64 hexagramov - obrazcov, zložených zo šiestich čiar (ktoré môžu byť jangovej alebo jinovej podoby). Tieto obrazce predstavujú 64 rozdielnych archetypálnych situácií nášho života. Fakticky vzaté ide hlavne o to, že konzultácia s Knihou premien umožňuje ľahšie rozobratie často zložitých životných situácií, v ktorých sa jedinec nachádza, do prehľadnejšieho vzorca, ktorý potom uľahčuje rozhodovanie. Základnou myšlienkou I tingu su premeny. Slúži ako mapa priamej cesty, ktorá spája vnútorné myšlienky človeka s vonkajšími skúsenosťami. Zahŕňa aspekty bytia. I ting počtom hexagramov má rovnako ako šachovnica 64 polí a 64 je aj počet tripletov genetického kódu, tvoriacich stavebný kameň molekuly DNA, ktorá je úplným zobrazením človeka. Na Západe sa táto kniha stala populárna v 20. storočí predovšetkým zásluhou nemeckého orientalistu Richarda Wilhelma a švajčiarskeho psychológa Carla Gustava Junga. Jung ju tridsať rokov používal pri analýzach osudu a na terapeutické účely. V súčasnosti je už len málo takých domácností, kde by nejestvovala nejaká verzia tejto múdrej knihy. Čoraz viac ľudí sa k nej obracia, radia sa s ňou a prizývajú si ju na pomoc.

 

     Druhým výrazom v súvislosti s ELIXÍROM je homeopatia. Homeopatia je systém liečby založený na použití minimálnych (až nulových) koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach vyvolávajú efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov: homeo (podobný) a pathos (trpiaci). Za otca homeopatie je považovaný nemecký lekár 19. storočia Samuel Hahnemann (1755-1843), ktorý bol vraj inšpirovaný poznatkom, že podobne lieči. Napriek  konzervatívnosti (aj) lekárskych kruhov homeopatie JE  oficiálne uznaná, dokonca na vybraných lekárskych fakultách sveta ju aj  vyučujú pre širokú záujmovú sféru a  lekárov.

 

     O bachových esenciách ste už určite počuli. Pomáhajú človeku zvládnuť záporné emócie a harmonizovať telo, myseľ a dušu. Kvetové esencie uvoľňujú zablokovanú energiu a potláčané alebo nespracované pocity, strachy, bolesti z minulosti, ktoré po čase môžu vytvárať v našom vnútri psychické konflikty, ktoré vyplávajú na povrch ako rôzne fyzické poruchy. Každá choroba má príčinu v niektorej negatívnej emócii. Kvetinové esencie ich pomáhajú zmeniť na pozitívne, zmeniť zlý vzorec na správny. Odstraňujú napätie a menia ho v harmóniu. Neliečia chorobu ako takú, ale osobnosť človeka. Človek sa stáva otvorenejším, schopnejším lepšie čeliť negatívnym vplyvom. Esencie sú čisté, nie sú škodlivé a nemajú vedľajšie účinky. Nesprávne zvolená esencia nie je telom energeticky prijatá, preto neublíži, ale ani nepomôže. Nepotiera to negatívne, čo v človeku je, ale podporuje pozitívny potenciál. Vysoké vibrácie rôznych divoko rastúcich rastlín, ktoré podľa Dr. Bacha podliehajú k tzv. vyššiemu „usporiadaniu“, sa prenášajú aj na človeka, ktorý ich užíva. Tento zmenený harmonický stav tak umožňuje prekonať problémy, životné výzvy a v neposlednom rade podporuje zdravie.

 

     Maďarský klinický onkológ, gynekológ Dr. Jozef Markus a jeho manželka skúsená homeopatka Ilona Benczeová prišli pred rokmi s unikátnym nápadom: zúžitkovať  neinvazívnosť informačnej medicíny = homeopatie,  čistiaci efekt bachových esencií na emočné konflikty a spojili ich s 64 archetypálnymi životnými situáciami človeka zdokladovanými čínskou Knihou Premien, ktoré ak osoba "nezvládne" logicky ústia do emočných blokov a tým aj do telesných alebo psychických porúch.  Všetci vieme, že mnohé naše telesno-emočné potiaže sú v nánosoch a vo vrstvách (napr. pod pocitom zníženej  sebaúcty s môže nachádzať emočný konflikt hlbokej straty). Unikátnosť prezentovaného prípravku je v tom, že  obsahuje informáciu na každú zo 64 životných situácií a telo si vyberá LEN tie, ktoré práve potrebuje pre riešenie aktuálnej situácie!  Inými slovami máme pod 1 strechou celý arzenál pre život! Jedinečný MOKŠA ELIXÍR  sa počas jeho kontinuálneho užívania  vracia v čase. Ako? Každým mesiacom užívania sa vraciame cca.  rok dozadu v našich emocionálnych blokoch. Prípravok ich krok za krokom navracia do vedomia, čistí, eliminuje, každým dňom sa vnútorne meníme, stávame sa vyrovnanými, myseľ sa prečisťuje, navyšuje sa životná a vibračná energia, badáme, že sa meníme my ako aj naše okolie!!! SVET tam vonku môžeš totiž zmeniť LEN ZMENOU vo svojom VNÚTRI!  Postupné telesné uzdravenie sa stáva len akýmsi "vedľajším účinkom, čerešničkou na torte" nášho vnútorného pokoja a transformácie, v ktorom nám ELIXÍR pomáha.. Tak  (aj) o tom je jedinečný  doplnok výživy: ELIXÍR MOKŠA!!

 

     Na záver pár viet... ELIXÍR MOKŠA nemá na svete zatiaľ obdobu a je fenomenálne, že jeho vynález sa viaže k našej karpatskej kotline! Jeho komplexnosť ho predurčuje ako pridruženú cestu pomoci prekonať akúkoľvek chorobu, nepohodu, duševnú nerovnováhu človeka, zvierat, dokonca rastlín.  Nikdy však nezabúdajte, že NIET zázračných prípravkov, ktoré  by  účinkovali BEZ VAŠEJ  AKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE a OCHOTY sa ZMENIŤ!!! ELIXÍR MOKŠA  Vám však otvára cestu!!!   

 

     O možnostiach ELIXÍR-u, indikáciách, užívaní, objednávke  sa prosím informujte cez email: novamedicina@yahoo.com, KÝM  NIE  JE NESKORO!!!  Buďte uvedomelým  kormidelníkom Vášho života!!!

Cena 1 balenia (dávka na 1 mesiac) je 23 EUR. 
 

—————

Späť