O rizikách užívania hormonálnej antikoncepcie

02.04.2012 10:27

Užívánie hormonálnej antikoncepcie  býva pohodlnou voľbou  pre mnoho párov, aby zamedzili neželanému počatiu. Z pohľadu Novej medicíny by sme však radi vystríhali pre touto voľbou. Dôvodov je viac, sú detailne preberané už aj na základnom seminári germánskej novej medicíny. Tu sa len daného problému dotkneme povrchne.  Styk s týmto typom antikoncepcie sa ženám naskytá  buď z dôvodu riešenia témy "nechcem otehotnieť", alebo ju užívajú z dôvodu nepravidelnosti, bolestivosti cyklu alebo neschopnosti "nakopnúť  prvý menzes" u mladých dievčat.  V súvislosti s meškaním alebo nepravidelnosťou cyklu musíme zmieniť, že naň z pohľadu emočných konfliktov majú najsilnejší nábeh práve praváčky ženy, ktorých pocity "moja ženskosť ma sklamala, podviedli ma, bola som ako žena zneužitá,  vystavili ma poníženiu atď"  dopadajú do ľavej časti hemisféry kortexu (mozgové relé riadenia ovulácie), čo následne rezultuje do nepravidelného, prípadne blokovaného  menštruačného cyklu.  Tu prináša tzv. "riešenie"  hormonálna antikocepcia, ktorá ženu hormonálne vychýli, doslova ju preklopí do inej, doslovne mužskej optiky vnímania sveta, mnohé prebývajúce podvedomé konflikty sa teda vďaka zmene "pólovania" vyriešia, žena opať  konečne menštruuje. To, že nejde o prirodzené riešenie koreňa problému samozrejme nikto žial nerieši! Málo sa píše, hovorí i o tom, že užívanie antikoncepcie navodzuje  u ženy stav fyziologicky podobný tehotenstvu. Počas daného obdobia žena zažíva doslovne  iný mentálno-emočný svet.  V prvom rade žena sa počas tehotenstva "pachovo priťahuje" k imunologicky  a geneticky podobným ľudom, rozumej rodine, aby  si zabezpečila ich priazeň a podporu pri výchove neskôr narodeného dieťaťa. Inými slovami, ak si žena vyberie počas užívania antikoncepcie muža = partnera, nebude to ten správny, z pohľadu genetického a imunologického určite nie, lebo žene v danom čase "nefunguje čuch na správneho a imunologicky vhodného samca". Následne sa tým logicky navyšuje šanca neplodnosti daného  páru, fyzicky - mentálne postihnutých detí, potomkov s oslabenou imunitou atď... Druha vec je, že dlhoročné výskumy napr. na potkanoch potvrdili, že ak sa podávala antikoncepcia viac ako tri generácie za sebou, následne sa rodiaci potomkovia stávali automaticky neplodnými. Nehovoriac o tom, že ženami vymočené rezíduá hormonálnej antikoncepcie končia na konci  "očistného" reťazca  vo vode, v pitnej vode  a celé generácie sa krok za krokom stávajú neplodnými alebo na danej pôde života "bojujú o počatie"! Sme toho svedkami každým rokom viac a viac. V neposlednom rade by som okrem preťažovania pečene hormonalnou antikoncepciou rád spomenul i  efekt vplyvu "vychýlenia".  Žena skrz užívanie piluliek zažíva viacero možno i nechcených  zmien.  Dochádza k "spriemerneniu" jej sexuálneho vyžarovania na  mužov,  jej sexuálna aktivita  nekopíruje prirodzený cyklus ovulačného a pre-post ovulačného obdobia, žena sa z pohľadu optiky vnímania sveta skôr zmužnieva, "nosí nohavice", stáva sa druhým "kohútom" v rodine, čo neraz nahráva partnerským hádkam a ako dovetok po vysadení hormónov a návrate spať k samej sebe sa mnohokrát žena spytuje samej seba: "nespoznávam sa, ako som len  mohla s tým trubirohom byť tak dlho pod jednou strechou?". Takže tak je to milé dámy... ŽIAĽ!!!

—————

Späť