O príčinách neplodnosti, či potratu z pohľadu germánskej novej medicíny

29.12.2009 17:16

     Pohľad na neplodnosť je z pozície GNM komplexný a objasňuje ju  na viacerých úrovniach. V rámci tohto článku si vysvetlíme  tri najfrekventovanejšie základné príčiny neplodnosti.

1.      K neplodnosti u ženy prichádza v prípade aktívneho genitálneho konfliktného  programu sliznice maternice, keď sú postihnuté aj vajcovody, tvorí sa počas neho nádor, ktorý môže upchať cestu vajíčku na jeho trase do maternice. Sliznica maternice a vajcovodov je z vnútorného zárodočného plátku riadeného kmeňovým mozgom. Daná klasifikácia je potrebná, pretože predurčuje reakciu orgánu na konflikt. Presný popis priebehu konliktu na úrovni maternice a vajcovodov sa popisuje nižšie:

Riadiace centrum: koncový-zadný kmeňový mozog

 

Biologická funkcia: prijatie, zahniezdenie vajíčka, potomka

 

Typológia konfliktu: konflikt-sústo, prijatie-prechod sústa

 

Emocionálna náplň konfliktu: Nepekný, otrasný, genitálny konflikt suvisiaci s mužom, dieťaťom…, obťažovanie dieťaťa, Ponižuje ma muž…, Tak toto sa fakt nerobí…, To fakt ju znásilnili… Potreba zahniezdenia potomka…predovšetkým  v kontexte vzťahu stará mama - vnuk-vnučka. Kiež by moja dcérka otehotnela…Nejde o sexuálny konflikt týkajúci sa  ženskosti…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Plochý alebo karfiolovitý adenokarcinóm, potenciál nepriechodnosti vajcovodov, čo spôsobuje neplodnosť, prípadne mimomaternicové počatie

 

Názov ochorenia: endometriáza, adenokarcinóm tkaniva maternice, teratóm

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkulotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie, odstránené prostredníctvo krvácania

 

Názov ochorenia: metrorrhagia-krvácanie z maternice, biely hnisavý výtok leucorrhoea, ak chýbajú mikroorganizmi vznikajú zapuzdrené “benígne” nádory – polipy, prípadne trvalá nepriechodnosť vajcovodov

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Odstránenie, zbavenie sa  nechutného genitálneho  konfliktu, zahniezdenie potomka pomocou silnejšieho extra tkaniva, teratóm predstavuje anachronický spôsob rozmnožovania riadený kmeňovým mozgom

 

Ďalšie možné  príčiny neplodnosti  sú tieto:

2.      Ak žena utrpí tzv. konflikt vyživovania, čoho dôsledkom je adenokarcinóm - adenóm  hypofýzy, automaticky sa zvýši hladina prolaktínu v tele a oplodnené vajíčko sa automaticky vypudí. Podobne ako je tomu v horeuvedenom prípade, hypofýza  je riadená kmeňovým mozgom a priebeh konfliktu je totožný: v konflikt-aktívnej fáze tvorba nádoru, v postkonfliktej fáze jeho odbúravanie. Poznáme 2 typy vyživovacieho konfliktu, ktorý vyvoláva nadmernú funkciu, prípadne adenóm hypofýzy: 1. Nedokážem chytiť, dosiahnúť na  svoje sústo, pretože som prinízky: symptóm: akromegália, 2. nedokážem nakrmiť, postarať sa o svoje dieťa, rodinu: symptóm: zvýšenie prolaktínu, aby sa začala tvorba mlieka, ale bez karcinómu prsnej žľazy. Hormonálna liečba nie  je riešením daného stavu, je  nutné uvoľniť konfliktný prežitok, obavy ženy z jej neschopnosti postarať sa o budúce potomstvo …

3.      Ak  hormonálne ustálená žena  praváčka ( nekojí, nie je po menopauze, nie je pod vplyvom chemoterapie ),  utrpí tzv. revírno genitálny konflikt, hamerovo ohnisko dopadá do ľavej hemisféry mozgu, čím sa jednak hormonálne vychýli v prospech mužskej optiky vnímania konfliktov a nedôjde už k zreniu vajíčok, menštruácia sa do okamihu vyriešenia konfliktu pozastavuje. Ak tomu konliktu dôjde v prvé dni tehotenstva, žena plod potratí. Žena sa zároveň po dopade prvého revírneho konfliktu stáva mierne mániotická. K obnove menštruačného cyklu príde až po vyriešení konfliktu, alebo ak druhý revírny konflikt, dopadajúci už do pravej hemisféry,  je vážnejšieho kalibru a misku váh vychýli v opačný smer. V tom prípade sa žena stáva mierne depresívnou, opať sa dostaví pravidelný cyklus.

—————

Späť