Nádor na žalúdku - tzv. veľký oblúk a dvanastorník

07.03.2010 22:25

Riadiace centrum: Koncový-zadný kmeňový mozog

 

Biologická funkcia: Strávenie, spracovanie získaného sústa

 

Typológia konfliktu: konflikt-sústo

 

Emocionálna náplň konfliktu: Nedarí sa mi to stráviť, že ma takto vyhodili…, neviem si to osvojiť, Je to pre mňa absolútne neprijateľne… Prajem si to, už to mám v žalúdku…, Konflikt, nepríjemnosti s pozostalými, známými vo veci rozdelenie majetku, dedičných nárokov, penažných nárokov, čo zatiaľ nemôžem vychutnávať, používať, Zaplatil som to, prehltol som to a predsa to nesmiem využívať…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Kompaktný karfiolovitý  adenokarcinóm, zvýšená hlienotvorba

 

Názov ochorenia: rakovina žalúdka, adenokarcinóm žalúdka, tzv. malý oblúk žalúdka pokrýva ektoderma

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkulotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie sprevádzané nepríjemných zápachom, zvracaním a krvácaním do žalúdka v epileptoidnej kríze

 

Názov ochorenia: hubovitá infekcia žalúdka, žalúdočna infekcia, zápal žalúdka, krvácanie do  žalúdka, candidóza Poznámka: v tzv. veľkom oblúku sa tvoria  žalúdočné, tráviace  kyseliny a tu nikdy nie sme  paradoxne svedkami tvorby vredov

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Tvorba extra množstva tráviacich štiav za účelom strávenia nepríjemného sústa

 

Pozor:  tzv. malý oblúk žalúdka pokrýva  šupinatý epitel, kým veľký oblúk  je pokrytý žľazovitým valcovitým epitelom. Ony sú tvorcami žalúdoćných štiav. Ani vačší karcinóm s nadmernou tvorbou štiav nie je príčinou žalúdočných vredov. Nepríjemný pocit pálenia a precitlivelosť je následok vredovosti malého oblúka žalúdka. Najpravdepodobnejšou príčinou vredov je revírnohnevivý konflikt: viď. EKTODERM. Po vyriešení kofliktu bolesti ustanú. Odbúravanie nádoru u ENTODERMU sprevádza bolesť hlavy, nútkanie k dáveniu. Nauzea nastupujúca v epileptoidnej kríze sa častokrát diagnostizuje ako  “Pokazený žalúdok”.

 

—————

Späť