Mirra Alfassa o manželstve

09.01.2011 10:29

O manželstve

Skutočným pilierom  manželstva je súhra fyzických tiel, materiálnych potrieb, partnerský súzvuk v záujme spoločnej púte strasťami i víťazstvami života. To však nepostačuje!

Skutočným pilierom  manželstva je súhra vnímania oboch strán, estetického cítenia jej účastníkov, spoločných podnetov a záujmov. To však nepostačuje!

Skutočným pilierom  manželstva je aj symbióza  hlbokých pocitov, vzájomnej príťažlivosti, tolerancie, ktorá zotrvá aj pri životných strastiach a najhlbších pádoch. Je to veľmi dôležitý pilier, ale nepostačuje to!

Skutočným pilierom  manželstva je v neposlednom rade súhra myšlienok, snaha o vyvažovanie protikladov, podelenie sa o  duchovné a mentálne záujmy. Je to dôležité, ale nepostačuje to!

Všetko prehlušujúc v našom centre, v hĺbke nášho tela je zdroj večného bytia a pravdy, zdroj nezávislý od  vplyvu okolia, spoločnosti, zdroj mimo vplyvu všetkého externého, TO, čo je  prameňom nášho spirituálneho rastu i našim majstrom zároveň, TO, čo dáva nášmu životu skutočné smerovanie, TO,čo určuje náš koniec, v TEJ uvedomelosti sa máme spojiť. Byť za jedno v ašpirácii a v raste, mať spoločnú rýchlosť na totožnej duchovnej ceste, tak to je skutočné tajomstvo trvalej súhry, manželstva, partnerstva, spoločného bytia!

 

—————

Späť