Masaker na Technickej univerzite vo Virgínii

01.12.2010 15:23

16. apríla 2007 Technická univerzita vo Virgínii zažila najvačší masaker v dejinách  školstva,  na ktorom konte zostalo 33 mŕtvych. Horor, strach, krv všade, ľudia skáčuci von z okien.  Strašná to udalosť.  Išlo  o 25tú  udalosť  tohto druhu páchanú na americkej škole. Zoznam masových vrahov na školách sa stáva z roka na rok dlhší.  Kto bude ďalší? Tieto udalosti v nás prebudzajú STRACH, zároveň dávajú áno pre vládnu kontrolu zbraní a detekciu možných psychopatov. Scenár je takmer vždy totožný: nevinné obete sú zmasakrované narušeným a ozbrojeným vrahom.  Verejnosť je šokovaná a cíti sa bezmocne čeliac nekontrolovaným udalostiam.  Ako tomu môžeme zabrániť?  Sú oficiálne správy s udalosťami tohto typu vierohodné? Spýtajme sa zopár otázok:
Existuje plánovaná agenda  opakujucich sa masakier na školách? Ak áno, kto ju tvorí? Kam nás to vedie? Udalosti tohto druhu sa pred rokom 1989  až na istý špecifický prípad v Texase v roku 1966 nevyskytovali. Začali rokom 1989 na Polytechnickej škole v Montreale, kde 14 študentiek  bolo zavraždených. Odvtedy sa udalosti kopia. Čo sa vlastne deje?  Odkiaľ tí vrahovia prichádzajú?  Prečo zabíjajú bez jasného motívu?  Prečo tí vrahovia nie sú pri svojom amoku ani vášniví?  Nejako sa nepripúšta, že napr. antidepresíva navodzujú  suicidné a agresívne správanie, ale to ešte neznamená, že by dotknuté osoby zároveň vystrielali aj polovicu svojho okolia. Aká choroba to v nich vyvoláva? A vždy v  školách! Istá plánovanosť v udalostiach je dosť zrejmá. Kto by bol schopný  zabezpečiť  identické vraždy prostredníctvom rôznych ľudí? Aká moc?  Viem, že technológia v rukách mocných, osoba ovládaná napr. implantovaným čipom môže byť vhodný prostriedok. Takáto technológia bola prvý krát vyvinutá v nacistických koncentračných táboroch  počas 2 svetovej vojny, neskôr technológia dorazila aj do USA cibrená v radoch CIA. Experimenty sa vykonávali na  vojakoch, vazňoch, pacientoch psychiatrií, sirotincoch, internátnych školách v 50-60 rokoch. Dejú sa aj teraz ale  s vačšou diskrétnosťou. Duplessis deti z Quebecu boli vo veľkom v daných experimentoch  zneužívané.  Ak je systém zabehnutý, daní ľudia  konajú podľa svojvôľe iných.  Ak by to mal byť tento príklad, tak sa pýtam, kto to nariaďuje?

Kto z toho profituje?

No určite nie vrahovia. Po odvedení svojej práce štandardne páchajú samovraždu. Nebudú to ani obete a ani ich rodiny. Školy tiež nenaberajú na popularite. ...Tak kto? Ak čítate noviny a počúvate správy, tak je to jasné: píše sa o nebezpečenstve predaja a nosenia zbraní. Potrebujeme ZÁKONY na kontrolu zbraní v radoch obyvateľstva. Je zaujímavé, že ľudia držali zbrane aj v minulosti, ale strielanie v školách nepatrilo k veľkým záľubám ich držiteľov. Prečo sa to zmenilo? Je nejaké spojivo medzi vrahmi a tymi , ktorí chcú dané zákony implementovať? Kto by z daných zákonov profitoval? Keby bol konflikt a obyvateľstvo  by bolo odzbrojené, kto by bol jediným držiteľom zbraní? Jedna vec je nad Slnko jasná: Aj keď je obyvateľstvo nahnevané, rebélia bez zbraní nie je možná! Ak sa zákon príjme, len polícia a ozbrojené zložky by mali prístup k zbraniam. Je možné, že autority tymito vraždami si prihrievajú polievočku?
Takýto zákon je už v Kanade schválený.  Pýtalo si to masaker v Montreale, 5 rokov medializácie a extra 4 mŕtvych na Univerzite v Concordii.  Ale zistili sme, že kontrola zbraní je nákladná záležitosť. Kto by za to hlasoval? Hlavne ak sú rozpočty napnuté. V USA je oponentúra voči tomuto zákonu vačšia než v Kanade.  Totiž držba zbrane je garantovaná Ústavou. Preto si to bude pýtať viac masakier...., aby verejnosť padla na kolená a prosila o zmenu zakona....

Iný pohľad....

Tieto opakujúce sa udalosti  sú evidentne plánované a smerujú k odzbrojeniu obyvateľstva.  Stará formulka: Problém-Akcia-Riešenie sa opakuje.  Aby sa nepopulárne rozhodnutie presadilo, nastane dramatický  problém. Média v rukách finančníkov to nafukujú a obyvatelia sa dožadujú krokov zo strany vlády. Riešenie prichádza ako výsledok naplánovanej rady udalostí. A funguje to dokonale. Je to stará ľudská dráma s trojstranným vazením: bezmocná ovečka, nechutný agresor (vlk), a dobročinný pastier = záchranca. Pastier však len strihá ovečku a niekedy potrebuje vystrašiť ovečky tým, že zopár z nich obetuje hladnému vlkovi. Ovečky potom hneď zbehnú k nemu pre ochranu. A recept je na svete. A funguje to už tisícročia. Lebo si nevieme predstaviť život bez pastiera. A takéto činy si od neho vôbec ani nevieme predstaviť...Nie sme dostatočne uvedomelí, aby sme si to všimli...Stále si myslíme, že verejné znamená dobré pre ľudí... Áno...strielanie potrvá  dovtedy, kým sa zákon neprijme, len ak.... si nespomeniem na to, kto som naozaj!!! Nie som ovca! Zlý občiansky preukaz.. Zabudol som, kto som naozaj! Niet ovečiek, niet pastiera. Žiadny zákon, žiadne zabíjanie. Toto mení celý príbeh. Kto som potom vlastne?Som okrýdlený tátoš, neobmedzená tvorkyňa. Nie som úbohý výtvor, ktorý je oddelený od svojho externého tvorcu.  Som tak tvorkyňa ako aj výtvor zodpovedný za všetko, čo sa v mojom živote deje. Takže som tak vrah ako aj obeť zároveň...a nie som bezmocný pozorovateľ ľudskej tragédie. V tomto duchu má streľba svoj zmysel.  Cieľom je moje prebudenie z dlhého nevedomého spánku. Kým som komfortne prežíval v stave obete, nepýtal som sa žiadne otázky. Ako biologický robot, pokračoval som v programe: pracuj, tráp sa, zostarni a zomri. Keď som pokračoval so svojim bezcenným životom v nezmyselnom ťažení. Našťastie moja duša intervenovala a  ukázala veľký pohľad, čo ľudský robot dokáže, kam ma moja rola bezmocnej ovečky privedie! Tá streľba je dar, ktorý som si Ja sám sebe daroval a ďakujem aktérom z celého srdca. Dráma, rola obete a viníka sa u mňa definitívne končí!!! Už hľadím na zabijaka a zabitých ako na duše, ktoré si  vôľou vybrali hrať rolu budičov uvedomelosti! Streľba na škole  je evolučná nutnosť, aby sme sa zobudili a v tomto kontexte ich vnímam ako požehnanie.

 

—————

Späť