Lateralita v GNM: doležitosť pravo – ľavorukosti jedinca

20.12.2009 13:01

 

 

 

     Biologická lateralita jedinca sa kóduje v prvých týždňoch plodu v maternici. V GNM pravo – ľavorukosť je kľučova  z pohľadu, že do ktorej hemisféry tzv. hamerovo ohnisko dopadne po konfliktnom prežitku a na ktorom orgáne tým padom dôjde ku chorobnej zmene. Význam laterality sa však mení v závislosti od jednotlivých zárodočných plátkov. Tu je ich konkrétny prehľad:

 

EKTODERMA: V prípade orgánov vonkajšieho zárodočného plátku  riadených kortexom veľkého mozgu biologická lateralita rozhoduje o  časovom poradí  dopadu hamerových  ohnísk v mozgu. Presné umiestnenie na orgáne určuje emocionálne zafarbenie konfliktu a jej biologický zmysel. Konflikty dopadajúce do tejto oblasti sa týkajú buď odlúčenia, vymedzenia sa voči sociálnemu prostrediu,  kde platí len zásada laterality: viď MEZODERMA,  alebo sú to tzv. špecifické revírne konflikty, konflikty identity u človeka, kde je potrebné, okrem laterality, brať do úvahy aj aktuálny hormonálny vzťah jedinca. V týchto  prípadoch platí nasledovný mechanizmus: u normálneho, nevychýleného  hormonálneho stavu prvý revírny konflikt dopadá: Muž pravák = žena ľaváčka  do pravej hemisféry mozgu postihujúc orgán podľa emocionálneho zafarbenia konfliktu, Muž ľavák = žena praváčka do ľavej hemisféry mozgu postihujúc orgán podľa emocionálneho zafarbenia konfliktu. Pri vychýlenom hormonálnom stave sa situácia obracia. To jest napr. jedinec  pôvodne pravák reaguje ako biologický ľavák. 

     Je potrebné poznamenať, že po prvom revírnom konflikte sa príslušná strana mozgu “uzatvára” a ďalší konflikt môže dopadnúť len na opačnú stranu hemisféry. To je dôvod prečo si isté ochorenia môžeme “vytvoriť” len ako druhotné v poradí alebo v zmenenom hormonálnom stave. Časť riadiacich centier kortexu = tzv. revírne zóny, na ktoré sa vzťahuje aj určenie hormonálneho stavu,  si je možné pozrieť na nižšie uloženom obrázku.

 

 

MEZODERMA: V prípade orgánov stredného zárodočného plátku  riadených mozočkom a bielou hmotou  veľkého mozgu  biologická lateralita určuje tzv. konfliktný vzťah spúšťajúci chorobnú zmenu. Konflikty vyskytujúce sa v tejto oblasti sa týkajú buď konfliktov obrany alebo konfliktov straty sebeúcty. Konfliktné vzťahy sú nasledovné: Starostlivosť matka- dieťa alebo vzťah k  partnerovi. U praváka na orgáne vpravo:  vzťah k partnerovi, hamerovo ohnisko v ľavej hemisfére mozgu, Na  ľavej strane orgánu:  vzťah: starostlivosť matka - dieťa, predchodca - potomok, hamerovo ohnisko v pravej hemisfére mozgu. POZOR: svoje dospelé dieťa však môžeme vnímať aj ako partnera, v tom prípade dopadá konfliktný prežitok na pravú stranu orgánu tela. U ľaváka platia  všetky spomenuté pravidlá  presne naopak.

 

ENTODERMA: V prípade orgánov vnútorného zárodočného plátku  riadených kmeňovým mozgom biologická lateralita nemá význam. Do oblasti kmeňového mozgu sú zabudované archaické konflikty typu: “sústo”. Prichádzajúce konfliktné “sústo”: chcem si niečo osvoiiť, ale nedarí sa mi to, sa prejaví na PRAVEJ strane orgánu, odchádzajúce “sústo” sa prejaví na ĽAVEJ  strane orgánu: chcem sa niečoho zbaviť, ale nedarí sa mi to.

 

Spôsoby zistenia laterality u jedinca:


Test tlesknutia rukami: Tá ruka, ktorú máme na vrchu, tá je dominantná.

Test kladivom: Ktorou rukou hodiš ďalej, presnejšie?

Test hodom: Ktorou rukou hodiš ďalej, presnejšie

Test s bábikou: Ktorou rukou si pridržiavame jej zadoček?

—————

Späť