Koncepcia kontínua a výchova detí

06.04.2010 22:01

Podľa Jean Liedloff, americkej psychologičky, ktorá strávila 2.5 roka svojho života s domorodými indiánmi v Latinskej Amerike, Kontinuum koncepcia je myšlienka, ktorá hovorí o tom, že  dosiahnutie optimálneho fyzického, duševného a emocionálného vývoja  ľudskej bytosti - predovšetkým deti - vyžaduje druh skúsenosti, na ktoré sa  náš druh prispôsobil  počas dlhého procesu evolúcie. Medzi takéto skúsenosti pre dieťa patria také zážitky ako:


    * Byť v stálom fyzickom kontakte s matkou (alebo s iným známym opatrovateľom podľa potreby) od okamihu narodenia


    * Spanie v posteli svojich rodičov, byť v stálom fyzickom kontakte až do okamihu vzdialenia sa dieťaťa z vlastnej vôle z postele rodičov (často asi po  dvoch rokoch života dieťaťa)


    * Dojčenie "na povel" – matka prispôsobuje kojenie potrebe dieťaťa a nie hodinám


    * Napriek výkonu pracovnej činnosti dieťa ostáva neustále v náručí ošetrovateľa (matky), aby ďieťa vedelo kontinuálne sledovať jeho prácu a učiť sa z príkladu - tento stav pretrváva až kým sa dieťa začne plaziť, zvyčajne okolo šiesteho až ôsmeho mesiaca života

 
    * Opatrovateľ reaguje promtne na všetky podnety dieťaťa, ale bez potreby to hodnotiť, súdiť, či vyzvihovať dieťa do popredia pozornosti


    * Dieťa    vrodené prosociálne a kooperatívne správanie a má silné inštinkty  sebazáchovy, ktoré sa prirodzene od neho očakávajú, vyžadujú


Skúsenosti s deťmi po pôrode zo západnej civilizácie sú úplne odlišne:

    * Traumatické odlúčenie od svojej matky pri narodení v dôsledku lekárskeho zásahu a  umiestnenie v pôrodniciach, častokrát fyzická izolácia  novorodenca


    
* Doma spí dieťa častokrát samo a izolovane od rodičov v inej izbe

 

    * „Pravidelné“ krmenie zo strany matky nemusí byť v súlade s potrebami, vnútorným rytmom dieťaťa

 

    * Dieťa býva izolované od normálnych aktivít dospelých a stimulované len neživými hračkami a objektami vo svojom okolí


    * Opatrovatelia často ignorujú, dokonca trestajú, keď ďieťa plače alebo dáva iné  signály o svojich (pre rodiča nepochopených) potrebách, na strane druhej dieťa cielene hýčkajú a rozmaznávajú  


    * Plnenie očakávaní svojho ošetrovateľa a podpora myšlienky, že dieťa  je neschopné seba-záchovy je posilnené aj o tresty a cielenú motiváciu, ktorá vzbudzuje dojem, že dieťa je samo osebe neschopné  učenia sa a správneho vývoja bez vonkajšieho vplyvu.


Dieťa častokrát nemôže pochopiť, prečo zostáva jeho plač bez odpovede, jeho zúfalé volanie po naplnení jeho bytostného očakávania ostáva nevypočuté, čo v ňom spôsobuje pocit vlastnej nevhodnosti a nehodnosti vlastných potrieb. Keby však potreby kontínuua boli naplnené, dieťa by získalo prirodzenú sebeúctu, radosť zo seba a pocit istoty. Ak sa deťom splní ranné obdobie „nosenia v náručí“ , je to vynikajúci predpoklad pre zdravého, vyrovananého, šťastného jedinca aj v dospelosti.

 

Bližšie s Konceptom Kontínua sa môžete oboznámiť na seminári: Tehotenstvo, detské choroby, prirodzený pôrod z pohľadu Germánskej novej medicíny.

—————

Späť