Je záujem o UFO psychická porucha?

01.06.2012 10:52

     Záleží  od prípadu k prípadu. V rámci Novej medicíny pod psychickou poruchou mienime dva aktívne emocionálne zážitky  negatívneho  rázu v prítomné tak v pravej ako i v ľavej hemisfére tej istej časti mozgu (mozgový kmeň, mozoček,  biela hmota, kortex).

     V prípade, že sa objavia 2 emocionálne konflikty  v mozgovej kôre (kortexe), v tzv. revírno - sexuálnej zóne, tak sa objavujú  rôzne psychické poruchy  s manicko-depresívnym nádychom. V závislosti od toho, že aká časť revírnej zóny je zasiahnutá, sa k manicko-depresívnym stavom pridružuje špecifická  duševná porucha. Inými slovami, jedinec sa "správa divne", naviac raz je manický, inokedy zádumčivý, depresívny.

     Ak osoba zažije dva emocionálne konflikty "strachovania sa o  vlastný revír, náhly úľak - vystrašenie", zároveň v ňom "žijú"oba na podvedomej úrovni paralelne, dochádza k psychickej poruche, ktorú v terminológii GNM nazývame: "Nadnášajúca konštelácia". Ide teda o zasiahnutie tých riadiacich  oblastí v kortexe, ktoré regulujú nasledovné orgány: Hrtan a priedušky. Práve ony produkujú biologickú zmenu = ochorenie, ak osoba zažíva momenty "vystrašenia". Kým v  aktívnej stresovej fáze sa objavuje na daných orgánoch nekróza, odumieranie tkaniva, vo fáze hojivej jedinec trpí reparačnými symptómami ako kašeľ, zápal horných dýchacích ciest. V prípade psychickej konštelácie sú telesné prejavy z istého logického dôvodu minimálne, až žiadne, na mentálno-emočnej sú však zmeny o to viac viditeľne..

     Vystrašená osoba sa na  psychickej úrovni ubieha k "vyšším silám", nežije nohami "na Zemi". Objavuje sa záujem o duchovno, spiritualitu, vyššie mocenské sily, UFO, extraterestriálne bytosti, archanielov, jedinec  celú svoju bytosť zameriava na to "tam hore"....  Mnohokrát sa prejavujú zaujímavé "úchylky" ako prehnaný záujem o Star trek, nutkavá potreba "stúpať hore na spirituálnom rebríčku", osoba sa zaujíma o neštandardné povolania ako kozmonaut, letec, športy súvisiace s lietaním  atď...

     Je prirodzené, že  tieto prejavy sa u každého nespájajú so psychickou poruchou! Je tomu tak len vtedy, ak sa "ubiehanie tam hore" prepája s pocitom bezmocnosti a neschopnosťou riešiť témy "tunajšieho sveta" a v záujme svojej záchrany sa upenlivo obraciam na "vyššie mocnosti", aby pomohli mne bezmocnej ovečke!

—————

Späť