Ján Pavol II je mŕtvy

01.12.2010 15:19

Po 26 rokoch panstva celý svet smúti nad úmrtím pápeža: odišiel spať k svojmu otcovi...  Politické prejavy a smútočné posolstvá boli na téme dňa. Smútok  je skutočný: cítime prázdnotu, Ján Pavol II mal svoje miesto v našom živote. Kto však bol Karol Wojtyla, 262 pápež katolickej cirkvi?

Inovátor

Prvý cudzinec, ktorý nebol talianského pôvodu za ostatných 456 rokov, ako prvý Poliak prinášal nový pohľad.  Bol prístupný, nechal si na seba dokonca fyzicky siahať. Objímal deti a miloval mládež.  Ako charismatický  rétor v Toronte prilákal 800 000 a v Manile  4 000 000 záujemcov. Mal univerzálny postoj. Zasadzoval sa o rešpektovanie a rozvoj ľudských práv, bránil mier a slobodu. Prepájal ľudí a relígie. Žehnal ľudstvu v mene Boha. Udržiaval dobré diplomatické vzťahy s kľúčovými lídrami sveta. Bol jedným z nejmedializovanejších figúr sveta.... a zároveň bol mužom veľký protikladov!

Konzervátor

Pod jeho vládou sa Rímska kúria stala silnejšou. Netoleroval disidentstvo v radoch cirkvi. Nepočúvala a zároveň odmietal debatu.  Bol nepružný. Povedal jasné nie modernizácii: kontrole pôrodnosti, vysvecovaniu žien do kňažského stavu, sobášu kňazov (napriek tisíckám sexuálnych zneužívaní v radoch cirkvi), rozvodu a homosexualite.
Je potrebné podotknúť, že nastupoval po Jánovi Pavlovi 1, ktorý bol, podľa Davida Yallupa z knihy "V mene Božom", po 33   dňoch zavraždený za plánované zmeny v radoch cirkvi a jej hodnostárov. Dodnes  Vatikán tvrdí, že  zomrel  prirodzenou smrťou, ale dôvod ostáva záhadou..... nečakané vytratenie sa usmievajúceho sa pápeža, muža vo veku 65 rokov v dobrom zdravotnom stave. Žiadna z plánovaných zmien nebohého pápeža neuzrela následne svetlo sveta.  Ján Pavol II umožnil pokračovanie korumpovania v cirkvi:

The Vatican Enterprises S.A (Vatikánska banka) riadená Kardinálom Paulom Marcinkusom ostala nedotknutá.

Kardinál  John Cody of Chicago  si zachoval svoj post napriek viacerým petíciám žiadajúcich jeho  odstúpenie.

The Vatican Free Masons ( s jej báječnou Masonic lóžou P2) opať mohla voľne dýchať. Kánonické právo platné od Novembera 27, 1983 zrušil edikt, ktorým by Free masons boli automaticky exkomunikovaní. A kde stál Ján Pavol II, keď na jednej strane odsudzoval  kapitalistické drancovanie chudobných štátov, kým na strane druhej dal požehnanie Novému svetovému poriadku peňažnej svetovláde vyhlasením: " Cítime potrebu nového medzinárodného poriadku na báze skúseností a výsledkov obdržaných od Oragnizácie  Spojených  Národov." (January 1, 2004)


Paradox či nevedomosť?

Iný pohľad

Ani jedno. Ján Pavol II poznal svoju pápežskú rolu a hral ju do dokonalosti. Pápež je duchovným vodcom Rímskokatolickej cirkvi, ktorá má vyše miliardy prívržencov. Je zároveň svetskou hlavou štátu Vatikán, podobne ako Kráľovná Veľkej Británie alebo Prezident  Spojených štátov. To sú všetko bábiky ťahané za motúze neviditelnými rukami. Každý z nich má totožnú úlohu.  Hrať rolu  dobrého pastiera. A tá spočíva v strihaní ovečky, keď už vlny niet, tak ju odvedie na bytúnok a ešte ju presvedčí, že je to pre jej vlastné dobro. Rola bábiky je jasná. Držať krok a hubu, inak prídeš o flek....to bol prípad aj Jána Pavla II.... alebo, trápi ťa ovečka, postaraj sa o ich blaho a si vyhodený...aj to bol prípad  Jána Pavla II.. Karol Wojtyla  sa naučil pravidlá hry už v skorom veku. To mu umožnilo raketový vzlet  na  cirkevnom rebríčku.  Kardinálom sa stal vo veku 47, pápežom vo veku 58, takže mohol vládnuť dlho. Takto sa darilo aj Rímskej kúrii bez potiaží  a nie ako v prípade Jána Pavla I, ktorý ju chcel zasvetiť jej najvernejším, obzvlášt chudobným.

Paradox Jána Pavla II spočíva v tom ako vykonával svoju pápežskú rolu:

oslovovanie veriacich cez ich návštevu v domovine a cez charizmatické preslovy,

rozširovanie viery medzi veriacimi, že sú bezmocné, chudobné tvory vonkajšieho božského tvorcu, od ktorého sú odpojení,

zabezpečil slepú podriadenosť  všetkých hodnostárov tým, že  pohrozil nedosiahnutelnosťou raja na Zemi,

garantoval hegemóniu cirkvi nad miliardou duší.

Misia ukončená!

Kto sú tie bábiky? Vladári sveta, peňažná oligarchia. Majú svoj plán a napĺňajú víziu nového sevetového poriadku. Veci tela riešia politické elity, kým ducha relígie a cirkvi.  Takýmto spôsobom  svetskí a duchovní lídri ruka v ruke sledujú totožný cieľ: vláda a využívanie celej populácie. Aby sa cieľ dosiahol, presviedčajú nás, že sú miestodržitelmi Boha na Zemi a tými, ktorí  tu aplikujú jeho vôľu.  Píšu zákony, aby sa ovečka nechala dať strihať a podobne, inak budú zbité a budú sa piecť v pekle na veky. Takto sa to deje už tisíce rokov. A to takto pôjde ďalej do okamihu, kým na seba budeme hľadieť ako na ovečku, úbohý výtvor vonkajšieho tvorcu-Otca, toho kam sa "vraj" pripojil aj samotný Ján Pavol II. Oko, ktoré všetko vidí, všetko vie a sleduje. Každého tvora neúplnej pyramídy.  Je to rozdelenie  medzi tvorivým duchom (Bohom) a tvorenou hmotou (ľudská bytosť), čo je koreňom  rozdelenosti v nás umožňujúca novú svetovládu finančnej oligarchie.

—————

Späť