HPV vírus a rakovina krčka maternice z pohľadu germánskej novej medicíny

03.01.2010 15:23

 

     Záujemcovia o GNM, ktorí poznajú 5 biologických zákonov, vedia, že vačšina ochorení má biologické posolstvo. Dnes si v kontexte týchto poznatkov priblížime “obávanú” rakovinu krčka maternice a HPV virus.

 

     Rakovina krčka maternice sa viaže k špeciálnemu programu sliznice  krčka maternice, ktorá je riadená kortexom veľkého mozgu.  Pre biologické zmeny v organoch kortexu je v konflik-aktívnej fáze typicky nastupujúca nekróza = úbytok = tvorba vredov na tkanive, kým v hojivej fáze sa poškodené tkanivo “zacelujúcim” nádorom pomocou “zhubných” vírusov obnovuje, regeneruje. Pre tento prípad by som ešte prízvukoval, že je potrebné urćiť okrem laterality = pravo-ľavorukosti aj hormonálny stav ženy. Keďže mozgové relé krčka maternice  sa nachádza v ľavej hemisfére mozgu, dopadajú sem prvotné tzv. revírne konflikty ženy praváčky v normálnom hormonálnom stave, v prípade ľaváčky je to sekundárny, terciálny konflikt, keď v opačnej = pravej hemisfére už jeden tzv. revírny  konflikt aktívny je. Popis priebehu bilogickej zmeny je detailne rozpísaný nižšie

 

 

Riadiace centrum: kortex, mozgová kôra veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: otvor do maternice

 

Typológia konfliktu: konflikt z odlúčenia, oddelenia, odmietnutia

 

 

Žena praváčka: prvotný revírny, genitálny konflikt

 

Žena ľaváčka: sekundárny, terciálny revírny, genitálny konflikt alebo v dôsledku hormonálneho vychýlenia - pohlavie, hormonálny stav určujúci

 

Emocionálna náplň konfliktu: sexuálna frustrácia, sexuálne odmietnutie, Vyhodil opustil ma manžel. Nechcem sa vydávať, nemôžeme sa zosobášiť, nechce dieťa  so mnou, nechce so mnou pohlavný styk, podviedli ma, znásilnili ma, som vystavená sexuálnemu obťažovaniu

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: vredovosť, menštruačný cyklus ustane po dopade konfliktu, nedozrenie vajíčka, psychická frigidita, neplodnosť

 

Názov ochorenia: amenorrhoe, rana na krčku, necitlivosť, zriedka si to všimnú

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: znovuobnova, opuch sprevádzaný krvácaním, precitlivelosť, bolesti

 

 

Názov ochorenia: rakovina krčka maternice sprevádzaná prítomnosťou  HPV vírusu, ktorý sa podieľa na obnove tkaniva, menštruácia sa navráti

 

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: rozšírenie krčka maternice v konflikt aktívnej fáze, aby sa mechanicky pomohlo k “osvojeniu” si mužského pohlavného orgánu

 

V prípade, že žena, ktorá nie je na antikoncepčných pilulkách a utrpí sexuálno- frustrujúci konflikt a následne si dá antikoncepčnú pilulku, z dôvodu hormonálneho vychýlenia, zmužnenie ženy - daný konflikt už tak citovo neprežíva - aktívny konflikt  sa dostane mechanicky do liečebnej, hojivej fázy, kde sa nekróza za pomoci HPV vírusu zaceluje a tkanivo obnovuje. Pri zmenách na krčku maternice sa pararelne uskutoňuje i tzv. špeciálny biologický program  srdcovej koronárnej cievy, keďže ich riadiace centrá sú v mozgu bezprostredne vedľa seba.

 

—————

Späť