Horúčka ako nástroj komunikácie imunitného systému

06.06.2010 21:12

Predstava o mikróboch ako našich úhlavných  nepriateľov, ktoré (vraj) spôsobujú ochorenia je dlhodobo neudržateľná. Tvorcami ochorení sme MY, preto je kľúčové prehodnotiť bratovražednú vojnu formou antibiotík a očkovaní proti nespočetným, nezničiteľným stavebným kameňom nášho prostredia, dokonca buniek. Táto vojna je cestou k samozničeniu. Archaickosť, všadeprítomnosť, komplexita vzťahov, “výdrž”  mikroorganizmov  nás núti zrevidovať ich údajnú patogénnosť a vzťah k pojmu imunita. Tenká čiara, ktorá rozdeľuje rivalitu a spoluprácu počas evolúcie sa pretrháva! Preto je absolútne zásadné rozdeľovať medzi mikróbom “zabijákom” a mikróbom, ktorý  život prdlžuje, dokonca uľahčuje!

 

"Horúčka je určite náš najlepší spojenec pri kontrole integrácii tzv. mikrobiálnych informácií. Ozajstná horúčka je silný syndróm, ktorý zahŕňa hypertermiu, zápaly, chvenie, potenie, svalové kŕče. Našim cieľom je ju pochopiť a naučiť sa ju “ovládať” v kontexte programu prírody.


Horúčka okolo 38-38,5 ° C, zimnica (Horúčka) podporuje rast mikróbov. Za akým účelom? Ak by mal byť mikrób náš nepriateľ, je zrejmé, že zvyšovanie teploty musí byť zastavené všetkými prostriedkami! Ak  však mikrób je informácia, to znamená uľahčenie priebehu horúčky má zosilieť odkaz  telu na adekvátnu tkanivovú reparáciu.


Horúčka okolo 39-39,5 ° C, Horúčka v tomto štádiu pôsobí  bakteriostatický, t.j. zastaví  sa rast  ďalších mikróbov. Odkaz je v tejto fáze integrovaný, je teda zbytočné pokračovať v ďaĺšom zosilňovaní správy pre telo.

 
Horúčka nad 40-40,5 ° C Horúčka v tejto fáze už pôsobí bakteriocídne, t.j. zabíja mikróby, ich prebytok sa už totiž nevyužije. Ale takto vysoká horúčka má aj  iné funkcie. Zvyšuje bazálny metabolizmus a podporuje tak syntézu (rast, anabolizmus) a odstránenie toxínov (katabolizmus). To zrýchľuje srdcové a respiračné rytmy, stimuluje metabolické funkcie pečene.

 

 Z pohľadu aktuálne "postihnutého" tkaniva v reparačnej fáze nám pri diagnostike môže napomocť práve "škála" teploty u človeka:

Z hora nadol:

orgány Entodermu riadené mozgovým kmeňom: do 37,2 stupňov celsia

orgány Mezodermu riadené mozočkom: do 38,3 stupňov celsia

orgány Mezodermu riadené bielou hmotou veľkého mozgu: 38,5-39,5 stupňov celsia

orgány Ektodermu riadené kortexom: všetko nad 38,5 stupňov celsia

 

—————

Späť