Endometrióza z pohľadu Novej medicíny

05.04.2012 09:21

Vzhľadom  na to, že ani "odborníci": relácia FOKUS ZDRAVIE STV od 4:50 minúty: https://www.stv.sk/online/archiv/fokus/  nevedia z akého dôvodu vzniká endometrióza, dovolím si ju laickej verejnosti, možno aj chtivým "odborníkom" osvetliť a ozrejmiť....

Čo na to teda akademická medicína? Pozrime si jej obsiahle vysvetlenie:

Čo je endometrióza

 

Endometrióza je najčastejšie ochorenie žien v reprodukčnom veku, pri ktorom sa čiastočky sliznice maternice, nazvanej endometrium, nachádzajú mimo maternice. Ich umiestnenie je veľmi rozmanité, môžu byť na pobrušnici, vaječníkoch, priehradke medzi pošvou a konečníkom, v maternicovej stene (adenomyóza), môžu byť prakticky kdekoľvek okrem srdcového svalu a sleziny.

Najľahšie rozpoznateľná endometrióza je na pobrušnici. Ložiská môžu dosahovať až niekoľko milimetrov. Vzhľad ložísk sa vyvíja od mikroskopických, voľným okom neviditeľných až po červené ložiská, ktoré prekonávajú rovnaký hormonálny cyklus ako sliznica maternice. Ložiská sa pri menštruácii odlupujú, menia sa postupne na modré, ktoré sa hoja jazvou a na záver majú bielu farbu.
Endometrióza na vaječníkoch sa môže vyskytovať v podobe až niekoľkocentimetrových cýst, ktoré majú hnedastý obsah, preto sa im hovorí čokoládové cysty. V mieste priehradky medzi pošvou a konečníkom sa endometrióza vyskytuje v podobe väzivových uzlíkov, ktoré spôsobujú trvalú bolesť. Endometrióza v svalovine maternice sa často vyskytuje súčasne s maternicovými myómami a prejavuje sa bolestivou zväčšenou maternicou a ďalšími typickými príznakmi endometriózy.

Príznaky
Najčastejšími príznakmi endometriózy sú panvová bolesť, bolesť pri pohlavnom styku (dyspareunia) a bolestivá menštruácia. Bolesť spôsobujú zrasty a dráždenie nervových zakončení látkami, ktoré uvoľňujú endometriotické ložiská. Veľmi často sa endometrióza vyskytuje u neplodných žien. Udáva sa, že asi 50 % žien, ktoré trpia endometriózou, je neplodných. Príčinou neplodnosti sú rozsiahle zrasty, ktoré bránia v uvoľnení vajíčka, bránia vajcovodom pri pohybe alebo môžu vajcovod úplne uzavrieť. Endometrióza môže byť príčinou mimomaternicového tehotenstva, keď sa vajíčko usídli na sliznici maternice vo vajcovode alebo vaječníku. Endometrióza nachádzajúca sa v stene maternice môže ovplyvniť pôrodnú činnosť a môže spôsobiť poruchy vylučovania placenty po pôrode.

Príčiny
Vznik endometriózy nie je doteraz úplne objasnený. Najstaršie implantačné teórie vychádzajú zo spätnej menštruácie. Pri menštruácii sa krv vyplavuje von pošvou, ale súčasne sa čiastočky sliznice maternice môžu dostať vajcovodmi do brušnej dutiny, kde sa zahniezdia. Túto teóriu podporuje fakt, že endometriózou trpia najmä ženy, ktoré majú silnú a častú menštruáciu, ktorá trvá dlhšie než 7 dní. Takisto sa často vyskytuje u dievčat, ktoré nemajú žiadnu alebo majú obmedzenú možnosť odtoku menštruačnej krvi. Ďalšou teóriou je tzv. metaplastická, pri ktorej sa vznik endometriózy vysvetľuje premenou buniek pobrušnice na bunky výstelky maternice pri opakovaných panvových zápaloch alebo pri vysokej hladine estrogénov v krvi ženy. Imunologická teória sa domnieva, že endometriózou trpia ženy so zníženou imunitou alebo ženy tvoriace protilátky proti endometriu. V každom prípade sa na vzniku endometriózy podieľa viac faktorov – imunologický, hormonálny, genetický.

Diagnóza
Diagnóza endometriózy sa zakladá na starostlivo určenej anamnéze, gynekologickom vyšetrení, ktoré pri ľahších formách nemusí ukázať žiadnu abnormalitu. Pri ultrazvukovom vyšetrení sa môžu preukázať cystické útvary v oblasti vaječníkov. Ďalej je vhodné odobrať krv a zistiť hladinu nádorového markeru CA 125, ktorý je pri endometrióze zvýšený. Na definitívne potvrdenie diagnózy treba urobiť laparoskopiu nebo hysteroskopiu. Laparoskopia je v súčasnosti najčastejšie používanou metódou v odboroch chirurgie. Pomocou laparoskopie sa dajú zobraziť všetky orgány panvy a brušnej dutiny a súčasne sa dá vykonať potrebný chirurgický zákrok. Hysteroskopia umožní gynekológovi prezrieť si hrdlo a dutinu maternice, rozpoznať myómy, polypy, vývojové chyby maternice, maternicové zrasty a dá sa pri nej odobrať vzorka sliznice na mikroskopické vyšetrenie.

Liečba
Liečba endometriózy je individuálna podľa toho, či ide o ženu plánujúcu tehotenstvo alebo o ženu, ktorá už ďalšie tehotenstvo neplánuje a chce si liečiť panvovú bolesť. Existujú dve základné možnosti liečby – hormonálna a chirurgická. Základným princípom hormonálnej liečby je ovplyvniť prirodzenú hormonálnu hladinu pacientky. Žene sa podávajú hormóny, ktoré blokujú uvoľňovanie hormónov z podmozgovej žľazy, tým sa neuvoľňujú ani hormóny vaječníkov (estrogény) a nedochádza k cyklickej premene sliznice maternice.

Príznaky
Hladina estrogénov v krvi je veľmi nízka, a preto môže u ženy dôjsť k nežiaducim prejavom pripomínajúcim prechod (klimaktérium). Patrí sem dočasná strata menštruácie, náladovosť, depresie, migrény, poruchy spánku, návaly. Príznaky trvajú len počas liečby, teda 3 – 6 mesiacov, a po jej vysadení miznú. Na zmiernenie nežiaducich prejavov možno žene súčasne podávať hormonálnu substitučnú liečbu alebo hormonálnu antikoncepciu. Inou alternatívou hormonálnej liečby pri ľahších formách endometriózy je podávanie liekov, ktoré navodia pseudograviditu. Je to jednak kontinuálne podávanie hormonálnej antikoncepcie počas 6 – 9 mesiacov alebo užívanie samotných hormónov progestínov 4 – 6 mesiacov. Panvovú bolesť možno ovplyvniť podávaním antidepresív, ktoré môžu priaznivo vplývať na kvalitu spánku.

Radikálna liečba
Druhou možnosťou liečby endometriózy je invazívna chirurgická metóda. U ženy, ktorá plánuje tehotenstvo, sa pri laparoskopickom výkone postupuje konzervatívne, odstraňujú sa ložiská endometriózy, zrasty, prípadne vaječníkové cysty a obnovujú sa normálne anatomické pomery. Za radikálny výkon sa považuje odstránenie maternice, vajcovodov a vaječníkov a všetkých viditeľných ložísk endometriózy. Vykonáva sa pri závažných formách endometriózy a u žien, ktoré už neplánujú otehotnieť.

 

Vrátiac sa spať k optike Novej medicíny a k 5 biologickým zákonom my  už vieme, že takmer všetky ochorenia spúšťa emočná trauma a tzv. ochorenia pozostávajú z dvojch fáz: stresovej a hojivej!  Endometrióza  je NAJČASTEJŠIE spúšťaná  orgánovými zmenami na vaječníkoch.  Tie sú senzitívne na emočný konflikt:" nie som dosť ženská, atraktívna, ženskosť ma sklamala, nemôžem mať dieťa, zažila som silnú stratu blízkej osoby atď." Tieto emočné traumy v stresovej fáze spúšťajú nekrotické odbúravanie tkaniva na vaječníkoch (niekedy v sprievode narušenia menštruačného cyklu, frigidity), kým vo fáze hojivej, keď je daná negatívna emócia ženou spracovaná na vaječníku sa tvorí cysta za účelom posilnenia tkaniva daného orgánu, aby sa produkovalo viac ženského hormónu, čo malo v žene počas evolúcie zabepečiť  navýšenú ženskosť a hlavne plodnosť. Práve v tom spočíva ZMYSEL tzv. ochorenia v podobe tvorby cýst na vaječníkoch. V situáciách keď je k hojivej fáze vaječníkov pridružená aj stresová, teda aktívna fáza konfliktu "opustenosti, na všetko som sama, nemajú ma radi, som zanedbávaná", telo si spustí skrz obličky zadržiavanie vody v tele za účelom "ochrany na horšie časy  vďaka zásobám životodárnej vody". Tvorba cysty na vaječníkoch a paralelné zadržiavanie vody  obličkami sa stáva komplikáciou, keďže  cysta mnohokrát praská a tak dochádza k "vyliatiu" tkaniva z maternice do priľahlých  oblastí tela, predovšetkým do dutiny brušne. Teda endometrióza nie je záhadná choroba, už 25 rokov poznáme jej presnú príčinu a dokážeme sa je aj preto vyhnúť!!

—————

Späť