Dyslexia a koktanie

06.06.2010 21:09

Veľmi častou poruchou sú koktanie alebo dyslexia. Nejde o defekty, ktoré by sa týkali len detí, ale ide o širokú skupinu ľudí. Z pohľadu Novej medicíny je možné identifikovať príčiny aj týchto potiaží a tým adekvátne adresovať postupy, ktoré danú komplikáciu vyriešia. Ani koktanie či dyslexia nemusia byť doživotným údelom človeka, ak je ochotný identifikovať a vyriešiť konfliktné príčiny daného stavu.

 

Koktanie: V prípade koktania môže byť prvotne postihnutý len biologický ľavák muž, prípadne praváčka  žena. Ak danej osobe  dopadne konflikt náhleho strachu-uľaku do ľavej hemisféry kortexu,  to postihuje riadiace  relé hrtana ( tzv. rečové broca centra), čo sprevádza o.i. koktanie počas trvania celej stresovej fázy ochorenia. Po vyriešení konfliktu  dochádza k normalizácii komunikacie s prejavmi, ktoré sa týkajú opravy danej oblasti (laryngitída, zápal hrdla, kašel, atď) Je zaujímavé, že niektorí ľudia koktajú len vo svojom materinskom jazyku, kým počas komunikácie v cudzej reči nemajú žiadny problém. Je to dané tým, že pocit zahrknutia (neviem sa vyjadriť, nemám, čo povedať, nemám slov, som zamrazený) sa dotýka práve pôvodnej komunikácie s niekym v rodnej reči. Z biologického pohľadu, dochádza k zmenám (nekróze a paralýze hrtana), aby človek lepšie  dokázal kričať na votrelca

Dyslexia: u dyslexie je situácia trochu rozdielna. V tomto prípade ide o konšteláciu konfliktov tak v  okcipitálnom (vizuálna časť) kortexe, ktorú sprevádzajú často aj problémy s videním v kombinácii s konfliktom v motorickej časti mozgovej kôry. Z pohľadu konfliktného šoku ide o súzvuk emócie ( strach prichádzajúci odzadu): facka od otca, prídu mi na to, vidia ma, ako opisujem... a pocitu nemožnosti uniknúť (neutečiem pred tým, tam sa nevyškriabem, som paralyzovaný, neviem kam ďalej, tomu sa neviem vyhnúť). Z orgánového pohľadu badáme zmeny na sklovci, sietnici oka, resp. na motorickej časti tela (priečnepruhované svalstvo). Z biologického pohľadu osoba reaguje reflexom mrtvoly (snáď ma nechajú na pokoji) a tunelovým videním (, aby sa upriamil na únikovú cestu pred sebou).

—————

Späť