Dúhovka, archaická očnica (slepé škvrny na oku)

07.03.2010 22:32

 

Riadiace centrum: Koncový-zadný kmeňový mozog

 

Biologická funkcia: Regulácia príjmu svetla

 

Typológia konfliktu: Konflikt- sústo, zaistenie, prijatie, vstrebanie sústa-svetla

 

Emocionálna náplň konfliktu: V každom prípade  som to chcel vidieť, ale nevyślo mi to, veľmi si to želám vidieť, Moje oči sa nevedia toho dočkať!...Nezvládam  to silné svetlo…, mám slabé oči, želám si vidieť viac svetla: pravá strana, prajem si, aby to aj ostatní videli ( na mne, so mnou), dedo zomrel, už neuvidí (so mnou) svojho vnuka: ľavá strana

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: tumor dúhovky spolu so sťahmi hladkého svalstva, ak konflikt trvá dlho, tak sa rozšíria zreničky (vydanie svetelného sústa)

 

Názov ochorenia: karcinóm  dúhovky, karcinóm enteroideii, chorioidei, dočasné slepé škvrny vo vizuálnom poli

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkulotické,  hubovité odbúravanie nádoru

 

Názov ochorenia: iris tuberkulóza, kolobóm, tuberkulotický zápal, edemitizácia enteroideii,chorioidei, ak nedôjde ku komplikáciám  zrakové vnimanie sa obnovuje, ak je konflikt pridlhý, dochádza k opatovným návratom, tak je tam riziko trvalého poškodenia.

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: zachytenie, prijatie, vydanie, regulácia svetelného sústa

 

POZOR: dúhovka pôvodne súčasť entodermálnych archaických úst, ktorá dnes reguluje prijímané svetlo. Pri chorioidei sme svedkami v aktívnej fáze tkanivového zhrubnutia ( len stovky milimetrov). Keďže daný  proces vyvýja tlak na sietnicu, na danom mieste sa tvoria slepé škvrny. Ak nepríde ku komplikáciám, tak v B časti hojivej fázy sa zrakové vnímanie úplne zotavuje.

—————

Späť