Cukrovka a jej psychosomatické súvislosti

01.11.2011 11:35

Cukrovka ako rozumný biologický program je riadený z kortexu a zasahuje  funkcie ostrovčekovitých buniek  slinivky brušnej. Principiálne pod cukrovkou  vnímame buď fenomén diabetu prvého alebo druhého typu. Kým veľká časť  týchto ochorení má svoje príčiny v nevhodnej strave  a preťažovaní  pankreasu stravou bohatou na cukry (cukrovka 2 typu), istá skupina diabetu je spúšťaná emočným konfliktom, ktorý má parametre nečakanosti, beznádeje bez možnosti citovej ventilácie.  Cieľom  tohto článku je poukázať na psychosomatické súvislosti tzv. hyperglykémie, ktorá predstavuje najvačšiu  hrozbu pre zdravie človeka.  Hyperglykémia je jav súvisiaci so stresovou fázou ochorenia, ktoré je spúšťané biologickým konfliktom kombinácie emócie strachu a silného odporu: "postaviť sa voči niečomu, neustále odporujem, sa bránim, nechcem, aby to bolo, lebo sa obávam dôsledkov." Silne pociťovaný odpor je vždy sprevádzaný strachom jedinca z konzekvencií toho, čo sa s ním stane, ak to,  voči čomu odporuje neprijme.  Za spúšťačom môžu byť rôzne životné okamihy: hádka s partnerom, neschopnosť prijať prepustenie z práce, opakovaná konfrontácia s niekym, koho "nemusíme".  Typický kontext emočného konfliktu je vždy spatý s potrebou TRVALO  sa priečiť, postaviť sa niečomu. Tento konflikt má za následok  dysfunkciu na úrovni časti pankreasu, čo rezultuje do slabej produkcie inzulínu a tým navýšenia cukru v krvi. Biologický účel ochorenia je jednoznačný!Čím viac cukru je k dispozícii na evolučnom princípe, tým viac energetických zdrojov môže slúžiť na tvalý odpor a živenie kontrakcií svalstva pri odmietaní neželanej osoby alebo  životnej situácie. Čím silnejší konflikt, tým vyššia úroveň  cukru. Po emočnej úľave dochádza k dočasnej normalizácii  hladiny krvného cukru, ktorá však  v tzv. liečebnej kríze, obzvlášť po dlhej a silne stresovej hyperglykemickej fáze, môže vyústiť do nebezpečného  hyperglykemického šoku. Po "prehrmení" epileptoidnej krízy, ktorá je prejavom lokálneho hojivého opuchu mozgu na riadiacom centre inzulínu v prednej časti kortexu, sa hladina cukru v krvi, ako kompenzácia, dočasne posúva do hypoglykémie. Po vypršaní hojivej fázy, ktorá štandardne trvá tak dlho ako stresová fáza, sa krvný cukor normalizuje trvale. Z popisu je jasné, že hyperglykémia je prirodzená evolučná odpoveď tela na tému potreby odporovať voči niečomu!Kým daný konflikt nie je vyriešený, cukrovka sa nevylieči! Je potrebné k danému poznaniu doplniť, že na hyperglykémiu sú  najviac náchylné nasledovné osoby: praváci muži a ľaváčky ženy v normálnom, nevychýlenom hormonálnom stave. Je to dané uložením centra inzulínu v kortexe a mechanizmom dopadania konfliktov do danej oblasti. Cukrovka teda nemá nič  s vašou "zlo" genetickou výbavou, ale má svoje koreňe v biologickom konflikte. Poznaním 5 biologických zákonov môžete konečne zobrať svoje zdravie do vlastných rúk!

—————

Späť