Čo sú to rakovinové gény?

04.10.2010 20:00

Podľa štandardnej teórie, rakovinové gény sú zlé mutácie normálnych buniek. Keď sa však vnoríme do novej medicínskej paradigmy, zistíme, že  v prírode nič nie je zlé a abnormálne.

 V polovici 90tych rokov Dr. Hamer vo svojej publikácii Vermächtnis einer Neuen Medizin píše: Už vieme, že  napr. adenoidné rakovinové bunky prsnej žľazy sú tvorené len " na jedno použitie", z genetického pohľadu sa líšia od pôvodných buniek prsnej žľazy.  V hojivej fáze programu žľazy totiž tuberkuloidné baktérie  ich exkluzívne odbúravajú, keďže už  nie sú pre telo potrebné, avšak pôvodné taknivo nechávajú nedoktknuté.  Práve genetická zmena umožňuje mikróbom adresovať pri odbúravaní nádoru tie správne bunky. Druhá skutočnosť, ktorá mikróbom napomáha pri identifikácii je iná veľkosť  a tvar rakovinových buniek v porovnaní s normálnymi, čo akademická medicína nálepkuje ako niečo malígne. Dr. Hamer vysvetľuje, že  genetický rozdiel medzi rakovinovými a " normálnymi" bunkami spočíva aj v tom, že funkcia rakovinových buniek je špecifická, špecializovaná, má dočasný charakter  počas akehokoľvek biologického programu = ochorenia.  Zaroveň ku zmenám v génoch dochádza pri každej rakovine a pri každej tzv. chorobe! Zmeny v génoch nemôžu nastať bez intervencie mozgu.  Mozgové relé zainteresované v tej či onej biologickej zmene riadi aj náležité genetické zmeny v orgáne, ktorý je duševným  konfliktom dotknutý. Výskum Dr. Hamera potvrdzuje, že priebeh ochorenia (programu prírody)  je evolučne zabudovaný v každej bunke a tým aj v genetickom kóde. Takže vyhovárať sa na zlé gény už nie je na mieste.  Ochorenie ako "záchranný program prírody" bolo pôvodne riadené z tzv. orgánoveho mozgu, neskôr sa riadenie presunulo do kompetencie mozgu ako kľúčové riaditeľa procesov telesných zmien! Symbiózu medzi mozgom a orgánmi naznačuje aj skutočnosť, že uloženie riadiacich centier orgánov v  mozgu zodpovedá rozloženiu orgánov aj na úrovni tela (viď napr. prierez bielej hmoty veľkého mozgu, mozgového kmeňa).

—————

Späť