Chorobné príznaky na rukách (karpálny tunel)

15.08.2010 17:24

Chorobné príznaky na rukách su symbolickým prejavom neschopnosti si niečo udržať, niečo odtlačiť v súvislosti s pracovnou oblasťou, vykonávanou úlohou. Keďže na rukách sa nachádzajú zvačša svaly, šľachy, kosti, bolesti v súvislosti s danou oblasťou sa prejavujú ako súčasť hojivej fázy programu straty sebaúcty. Pri presnej diagnostike berieme do úvahy aj biologickú lateralitu jedinca. Ak je postihnutá dominantná ruka, konfliktný vzťah sa viaže k partnerovi, otcovi, k práci, nadriadenému, v prípade nedominantnej ruky ide o tzv. nepartnerskú stranu viažúcu sa k matke, domovu, hniezdu, dieťaťu. Častokrát sa biologické príznaky straty  sebaúcty napr. v podobe karpálneho tunela prejavia ma úrovni prstov. Jednotlivé prsty  majú nasledovnú emočnú konotáciu:

 

 

Palec: konkurencia,  boj o výhody

Ukazovák: poukazovanie na niečo alebo obviňovanie

Prostredník: nepríjemne vnímaný dotyk (urážka)

Prsteník: kontext manželstva alebo partnerského stavu

Malíček: tajomstvo, nemožnosť sa o niečo podeliť

 

Palec

·       pri príznakoch  na palci  duševný konflikt  sa symbolicky viaže k pociťovanej neschopnosti, nekompetentnosti, nevýhodnej pozícii, vzťahu k pracovnému zadaniu.  Ide o pocit straty sebaúcty, pocit znevýhodnenia voči niečomu/niekomu.

Ukazovák

·       pri príznakoch na ukazováku strata sebaúcty má odtieň týkajúci sa situácie, keď sa nám niečo v stresovej situácii prikázovalo vačšinou v podobe kritiky, obviňovania. Môže ísť aj o neschopnosť poukázať na niečo dôležité zo strany dotknutej osoby vo vzťahu k pracovisku, k vykonávanej úlohe.

Prostredník

·        pri príznakoch na prostredníku sa nás niekto nevhodne emočne alebo fyzicky dotýka. Zároveň sa osoba eventuelne cíti skľúčená neprávom  na pracovisku alebo v kontexte vykonávanej pracovnej úlohy.

Prsteník

·       pri príznakoch na prsteníku  hovoríme o konfliktoch v partnerskom zvazku.  Ide predovšetkým o ponižovanie zo strany partnera, manžela, manželky.

Malíček

·       daný prst nás prepája s konfliktom straty sebaúcty v kontexte neschopnosti udržať tajomstvo, prípadne pocit viny za neudržanie kľúčových informácií pracovného druhu. Prekrižovanie malíčkov medzi adolescentami je napr. znakom vzájomnej dohody udržať si spoločné tajomstvo.

Všetky zmeny na úrovni  spomínaných orgánov sú prejavom hojivej fázy programu straty sebaúcty: nie som dosť dobrý..., už na to nemám..., som nehodný..., som bezcenný... Nekrózu tkaniva v stresovej fáze v hojivej časti programu nahrádza opatovné budovanie hmoty za sprievodu lokálnych zápalov, pri viacnásobných, dlhotrvajúcich konfliktoch sa objavuje aj nezvratná deformácia orgánu. Biologickým cieľom programu je trvalé posilnenie orgánu v hojivej fáze, aby sa zabezpečila jeho lepšia budúca výkonnosť.

 

—————

Späť