Boj proti rakovine prináša život ...alebo smrť?

01.12.2010 15:15

Dobročinné zbierky sa objavujú ako huby po daždi, aby pomohli boju proti rakovine. Určite si pamatáte ružovú stužku, ktorá sľubovala  svet bez rakoviny prsníka....., kým budeme samozrejme prispievať. Nemocnice organizujú maratóny, kým iné asociácie sa priživujú na zostatkových vreckách  vďaka rôznym výherným hrám. A toto mi nazývame filantropiou. Ide o čisté psychologické zbrane vyvinuté sociálnym marketingom, vedeckou disciplínou, ktorej úloha spočíva v maximalizácii zisku z výberu. Ony sa sústreďujú  na umenie priťahovania peňazí v prvom rade z vrecák bohatých ako aj malých platcov dane. Zdroj je zatiaľ nevyčerpatelný. (Le Devoir, August 26, 2007). Daný článok, odkiaľ sa citát prebral  necháva isté otázky nezodpovedané.

Kto prispeje?

Bohatí určite, keďže sú na na existencii strašiaka rakoviny finančne zainteresovaní, v prvom rade firmy predávajúce detekčné systémy, farmaceutiká alebo terapeutické prostriedky.  Veľké množstvo pacientov ochotných sa včas  diagnostikovať sú  dokonalou živnou pôdou  pre tieto spoločnosti a ich zisk. Ale prečo naďalej drancovať úbohých platcov daní, ktorí prispievajú aj na zdravotné odvody, poistenia rôzneho druhu, dôchodkové fondy, príplatky za lieky? Jednoducho preto, že  stále je trocha zostatkovej šťavy na citróne. Ako by sme mohli posledné kvapky vyžmíkať? No predsa skrz strach!  Vďaka zmanipulovanej štatistike  nainfikujme ľudí rad za radom na strach z rakoviny. Je to efektívna taktika, ktorá stále bude fungovať. Dobrá práca!

QUI BONO? Kto z toho profituje?

Nemocnice, nadácie, organizácie dostávajú všetky tieto zbierky.  Ide o  spoločnosti uznané a legitimizované  vládnymi autoritami rešpektujúce oficiálne zákony. Ale komu predsa  slúži  tvorba zákonov? BIG MONEY! Medzinárodným firmám, ktoré plne kontrolujú  vládnych lídrov a tí im slúžia ako bábiky. Oficiálna doktrína hovorí o tom, že  tieto zbierky  majú slúžiť verejnému blahu cez podporu výskumu a iné prostriedky. Ale aký výskum? Výskum, ktorý predsa  prináša osoh pre náležitý priemysel. Korporácie radi prispievajú, keď  vedia, že  sa im to cez zbierky, charitu, vládne dotácie a dodatočné objednávky platcov daní viacnásobne vráti. Konglomeráty sú skutočnými výhercami. A kto je porazeným?  Daňový poplatník.... ako vždy.  Vynikajúca taktika! Dobrá práca!

50 rokov starej vojny

Bojujeme s rakovinou snáď 50 rokov.  Nielen že sme tú vojnu ešte nevyhrali, ale stáva sa dokonca smrtelnejšou. Pred 10 rokmi sa predpokladalo, že 1 zo 4 žien zomrie  pravdepodobne na rakovinu. Dnes sa píše o tom, že náš nepriateľ zdvojnásobil  počet svojich obetí. O horibilných sumách investovaných do výskumu a liečby ani nehovorím, o fyzickom a psychickom trápení sa taktiež nebudem zmieňovať. Výsledky sú devastujúce. A naďalej si od nás pýtajú dodatočné peniaze.  Zdravý sedliacký rozum  by nám diktoval inú trasu. Zastavme boj s rakovinou a začnime opať od začiatku. Čo je vlastne rakovina?  Je to naozaj nepriateľ? Ak áno, tak ako naozaj funguje? Ak táto vojna s ňou nefungovala,  čo tak skúsiť alternatívu mieru?

Nová medicína

MUDr. Hamer, nemecký lekár, sa spytoval podobne tieto otázky a vykonal viacročný  výskum týkajúci sa ochorení s dôrazom na rakovinu. Toto ho viedlo k novému prístupu pod názvom Germánska nová medicína, kde vníma takmer všetky ochorenia ako psychosomatické. Zistil, že každé ochorenie sa spúšťa nečakaným emočným šokom, ktorý jedinec nedokáže vyriesiť, dokonca ho prežíva izolatívne.  Podľa Hamera ochorenie je najdokonalejšia odpoveď mozgu, aby sa jedinec vyhol smrti a umožnil mu prežiť do okamihu, keď  vyrieši svoj vnútorný konflikt, na ktorý ho upozornil nečakaný konfiktný šok. T.j. rakovina nie je nepriateľ ale spojenec.  Vojna je konečne u konca. Po tisícoch úspešne liečených pacientoch, Hamer vyhlásil: "Rakovina nie je smrteľná choroba. My nezomierame na rakovinu, ale kvôli strachu a z vyčerpania." Keď sa vnútorný konflikt vyrieši, ochorenie sa stratí.  Neobyčajný objav.  No a ako sa autority zachovajú k takejto inovacii? Pošlu jeho autora, Dr. Hamera, do basy!

Iný pohľad

Je evidentné, že autority si neprajú  slúžiť záujmom daňových platcov (verejnosť), ale korporáciám (privátna sféra). Je to úplne normálne  vo svete ilúzie, kde žijeme v programe:  Lži, manipuluj, drancuj, odrbávaj. Autority dokonca tieto fakty ani neskrývajú. Francúzke slovo  “gouvernement” znie ako “gouverne et ment”, čo znamená vládni a klam. Vieme, že politici sú profesionalni klamári. Napriek tomu im naďalej  zverujeme naše peniaze, zdravie, vzdelávanie, rodinu, úspory a naše osudy.  Kým ostaneme ovečkami, pastier nás bude strihať a odvážať na bytúnok. Je to totiž základná funkcia pastiera, ak... si ovečka neuvedomí, kým naozaj je. Neobmedzenou tvorkyňou, nie úbohý výtvor, ktorý je vystavený kontrole vonkajšieho Tvorcu (rodičia, Boh, gény, dedičnosť, osud, náhoda, nehody, matka príroda). Jedinec nie je ovečka, ale suverénna bytosť, najvyššia autorita.  Ona si tvorí svoju vlastnú chorobu.  Tým pádom  jedine sama sa  môže vyliečiť.  Je nekonečnou láskou a jej choroba je požehnanie.  Osoba má na výber, či ochorenie bude vítať  a ďakovať svojmu telu. Je totiž skutočne nesmrtelná, nebojí sa choroby ani smrti.  Toto je skutočnosť, toto je pravda. Časy nočnej mory sú konečne u konca. Ponechaj si svoje peniaze a použi ich na ocenenie seba samého ako neobmedzenej bytosti akou  v skutočnosti si.

—————

Späť