Biologické zmeny kosti a leukémia z pohľadu GNM

11.01.2010 18:25

Riadiace centrum: Biela hmota veľkého mozgu

 

Biologická funkcia: Kostra tela, najpevnejšia konštrukcia

 

Typológia konfliktu: silný konflikt straty sebaúcty, sebaocenenia, sebaistoty, sebadôvery

 

 

Emocionálna náplň konfliktu: nie som dosť dobrý.., nie som dosť dobrý kvôli…, veci sa mi dostali mimo rúk-kontrolu…Kosti sa nachádzajú v tele takmer všade, preto práve presná emocionálna náplň určuje miesto dopadu ochorenia., nedokážem správne chodiť, nie som dostatočne zručný, nedokážem dvíhať, bežať, pohybovať sa, nie som dosť dobrá, aby som uspokojila manžela, už som po menopauze menejcenná, nemôžem mať už deti…som málo výkonná, som menejcenný, vyzerám v ich očiach ako hlupák…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: nekróza kostí, úbytok buniek sprevádzaný anémiou, ulcery, diery v kosti, lámanie kostí, deformácia kostí, kĺbov, sťažený pohyb

 

Názov ochorenia: anémia, rednutie kostí, osteoporóza, lýza, benígna rakovina, riziko biopsie, pretože telo to vníma ako útok a snaží sa o okamžitú nápravu kalcifikáciou

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: bolestivá znovuvýstavba kostí prostredníctvom baktérií a zápalu v sprievode príznakov leukémie

 

Názov ochorenia: rakovina kostí, výrastky, malígna rakovina, Krivica chrbtice, Bechterew choroba, osteosarkóm, kalcifikácia, regenerácia je bolestivá a môže spôsobiť návrat do konflikt aktívnej fáze

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: úbytok tkaniva, aby sa vybudovala silnejšia, hrubšia, výkonnejšia novšia náhrada

 

 

Možné priebehy ochorenia:

1.Trvalá konflikt-aktívna fáza ochorenia: Postupný úbytok tkaniva, zaseknutie nervov, pretrhnuté šlachy, deformácia vedie k znemožneniu pohybu

 

2.Neustále  opakujúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia

3.Vracajúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia v 2 fáze ochorenia

 Keďže biologické opodstatnenie ochorení orgánov riadených bielou hmotou veľkého mozgu sa prejavuje v post konfliktnej hojivej  fáze vracajúce sa a opakujúce sa konflikty spôsobujú tvorbu čoraz vačšieho množstva náhradného extra tkaniva, čo spôsobuje  mechanické a funkcionálne potiaže - kalcifikáciu, zároveň sa nabaľuje konfliktá masa, čo spôsobuje nepríjemnejšie sprievodné znaky. Keďže funkcia tvorí v biológii orgán, zvýšená pohybová činnosť môže časom pomôcť k znovuodbúraniu nadbytočného tkaniva

 

Ak samotný handicap z nemožnosti  pohybu vyvoláva  u pacienta ďalší pocit straty sebeúcty: už nie som schopný ani pohybu, som mrzák, môže dojsť aj k atrofii svalstva u pacienta, preto je “manažment = úľava” príznakov ochorenia veľmi dôležitý.

 

Leukémia  je de facto neškodný sprievodný akt obnovy tkaniva poškodenej kosti po vyriešení konfliktu straty sebeúczty. Jej sprievodným príznakom je malátnosť a symptómy, ktoré sa prejavujú hlavne v DOČASNOM zložení krvi. Jej priebeh  opisuje doleuvedená tabuľka. Mnohé deti sa rodia s leukemia, čoho dôvodom je emocionálna  spatosť, identifikácia dieťaťa s matkou už počas tehotenstva, ktoré môže mať za následok, že konflikt straty sebeúcty matky utrpí aj jej dieťa. Korunou šialenstva je nepochopenie súvislostí a otrávenie nevinných detí chemoterapiou. O tom, že  túto činnosť aj formou Lígy proti rakovine a iných záujmových združení  nevedome finančne podporujeme ani nehovorím!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Späť