Biologický program zberných kanálikov obličiek a tzv. Syndróm zberných kanálikov obličiek

17.01.2010 17:45

 

  

Riadiace centrum: Koncový-zadný mozog

 

Biologická funkcia: Znovuzúžitkovanie vylúčenej moči

 

Typológia konfliktu: konflikt-sústo, Sústo: tekutina, peniaze, niečo potrebné k prežitiu a jej akútny a nečakaný výpadok

 

Emocionálna náplň konfliktu: Konflikt z odlúčenie, opustenia..nechali ma v nemocnici samého na pospas…čo už bude teraz so mnou? Som v koncoch…Musím uniknúť…Opustili ma…nestarajú sa už o mňa…všetko som stratil…voda mi zobrala všetko…zostal som sám bez lásky….ako ryba vyvrhnutá na breh…..ako v púšti bez vody…, všetko sa mi zosypalo…, toto už nie je život…tak si so mnou zahral…, už niet nádeje.., najkrajšie života som venoval takému lotrovi…, Život je pritvrdý…, Už nikam nepatrím…

 

Symptómy v konflikt-aktívnej fáze: Plochý alebo karfiolovitý adenokarcinóm

 

Názov ochorenia: adenokarcinóm obličky, zástava obličiek - častokát len max. 150 ml moču denne, anuria, oliguria, opuch tela, vodnatosť, zlyhanie obličiek

 

Symptómy v post-konfliktnej fáze: tuberkulotické odbúravanie nádoru, zosyrovatie, odstránené prostredníctvom zakalenej, páchnucej moči, strata bielkovín, zvýšený krvný tlak

 

Názov ochorenia: hematuria, obličková tuberkulóza, hubová infekcia obličiek, pozor na stratu bielkovín v post konfliktnej fáze, v epileptoidnej kríze krče

 

Biologické posolstvo-zmysel “ochorenia”: Zvýšenie znovuzúžitkovanie vylúčenej moči, zadržaním vody - 70% tela predĺžime svoj život a šance na život, kým pride ďalšia vlna…

 

 

 

 

Možné priebehy ochorenia:

1.Trvalá konflikt-aktívna fáza ochorenia: Postupný rast nádoru, vylučovanie moču utáva, čo sa nesprávne  vykladá ako zlyhávanie obličiek

 

2.Neustále  opakujúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia: Opakujujúce sa symptómy, ak sú k dispozícii hubové baktérie, tak po viacnásobnom odbúravaní nádoru ostáva čoraz menej orgánového tkaniva, čo spôsobuje trvalé zníženie funkcie, tzv. scirrhosis obličiek, ak hubové baktérie nie sú k dospozícii, ostáva čoraz viac zapuzdrených nádorov, ktoré už následne nebudú odbúrané

3.Vracajúca sa konflikt-aktívna fáza ochorenia v 2 fáze ochorenia: Liečivá, hojivá fáza narušená, nedokonalé odbúranie nádoru, neustála tvorba nových a nových nádorov, orgánová deštrukcia, tvorba obličkových kameňov, piesku  ako  kalcitová výplň  cavern dokonca i v časti ektodermy, Konfliktný objem neustále narastá, čo spôsobuje čoraz nepríjemnejšie príznaky v hojivej faze

 

Syndróm zberných kanálikov obličiek

 

1. Aktívny program  biologického programu zberných kanálikov obličiek

 

 

2. Druhý  biologický program v postkonfliktnej-hojivej fáze

 

Nedostatočnosť, zástava obličiek nie je smrtelná choroba. Avšak môže spôsobiť nebezpečné komplikácie.

 

Biologický zmysel: v konflikt aktívnej fáze telo zastaví, uberie od vylučovania moči za účelom  zniženia straty  vody - predĺžiť dobu prežitia, nedokážeme vôľovo močiť.

 

Tzv. Syndróm zberných kanálikov obličiek  znamená  paralelný súbeh dvoch odlišných fáz 2  biologických programov. Keďže v tomto prípade dochádza k zníženiu vylučovanie moči, spôsobuje to príliš veľké opuchy, edémy - bolestivé symptómy. To môže byť životu nebezpečné.

 

Po vyriešení  konfliktu odlúčenia, opustenia  dokážeme okamžite vôľovo močiť ešte pred odbúraním nádoru, čo je dôkazom skutočnosti, že nedostatočnosť, zástava obličiek nie je choroba, ale symptóm.

 

 

 

—————

Späť