Autizmus a jeho biologické východiská

06.06.2010 21:08

Autizmus  je z pohľadu Novej medicíny konštelácia (2 aktívne emočné  konflikty, po jednom konflikte v oboch častiach mozgovej kôry), ktorá sa prejavuje v podobe psychickej poruchy, ktorej sprievodným javom je nútkavé nekomunikovanie danej osoby so svojim okolím. Ako pri každej psychickej či afektívnej poruche je potrebné pochopiť, že nejde o perverziu prírody, ale o dômyselný systém ochrany jedinca.  Obranné mechnizmy človeka z pohľadu duševných konfliktov sú totiž založené na 3 úrovniach:

1.  Hypnotický  vplyv emočného konfliktu (človek sa na to nepamatá)

2. Hormonálne vychýlenie (isté konflikty spôsobia u človeka hormonálne vychýlenie a tým zmenu jeho optiky vnímania reality.

3. Tretia úroveň obrany je v podobe psychickej poruchy. Ide o mechanizmus u človeka, keď sa osoba na popud viacerých vážnych emočných popudov "odpája" od reality. Cieľom je totiž prežitie za každú cenu, pričom daná osoba v tej chvíli svoju moc dáva do rúk "robotpilota". V prípade autizmu rozlišujeme 2 typy danej poruchy:

Mánioautizmus (akcent na ľavej strane kortexu)

Depresívny autizmus (akcent na pravej strane kortexu)

Jej  presná podoba závisí od aktuálneho emočného vychyľovania jedinca v  prospech konfliktu v pravej alebo ľavej strane mozgovej kôry. U  tejto poruchy máme postihnuté riadiace relé sliznice hrtana na ľavej strane a relé malého oblúka žalúdka, vývodov pankreasu, žlčníka na strane pravej.

Z pohľadu konfliktných ložísk  do úvahy prichádza nasledovná konštelácia:

 

extrémny, náhly strach-úľak (strachovanie sa  o územie)  a revírny hnev (príp. konflikt identity)

Daná osoba bola vystavená nečakanému strachovému podnetu a zároveň zažila pocit ohrozenia svojho vlastného územia, ktoré mu patrí. Ide o reálne životné situácie človeka, ktoré môže vyvolať napr. aj vakcinácia, ak je podávaná spôsobom, že u daného človeka (dieťaťa) sa horeuvedené emócie spolčia. U autistického človeka je badať: nutkavé konanie, nutkavé upratovanie (aj u cudzích), osoba chytá kamene na chodníku (mánioautizmus), ak sa vychyľuje osoba skôr  do depresie, tak sa uzatvára úplne do svojho sveta (dnes chcem ostať sama doma). Z terapeutického pohľadu komunikácia  s autistom  v mánii je jednoduchšia a účinnejšia. Ako u všetkých konštelácii v kortexe, aj pri autizme ide o boj s časom. Po dopade 2 konfliktu totiž okrem psychickej poruchy dochádza aj k zástave v emočno-morálnom vývoji jedinca. Ak sa aspoň 1 z konfliktov neuvolní do veku 23 rokov je pravdepodobné, že človek ustrnie na vývojovom stupni z okamihu, keď 2 emočný konflikt človeka postihol. K určeniu a vyriešeniu presného konfliktu, ktorý autizmus spôsobuje je potrebná neustála blízkosť, komunikácia terapeuta (rodiča)!  Je na mieste sledovať, ktoré činnosti (slová, zvuky) daného autistu vychyľujú z rovnováhy, čo je vodítkom k pôvodnému konfliktu osoby. Mnohí autisti sú vo svojej praci absolútne excelentný (Einstein) a práve tam leží  biologický zmysel danej poruchy. Byť výnimočný vo svojom vlastnom revíre a aktivite. Najčastejšie dôvody konštelácie sú buď prepojené na obdobie tehotenstva matky alebo na podnety z rodinného zázemia dieťaťa.

—————

Späť