AUSCHWITZ -- Nezabúdajme!!!

01.12.2010 15:28

27. januára  2005 sa  konala pripomienka  60 výročia  oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkeneau spojeneckými silami. V  montrealskom žurnále sa objavil titulok:  "Celý  svet má povinnosť nezabudnúť." Početné skupiny ľudí navštívilo ceremóniu, vrátane 2000 ľudí, ktorí  tragédiu prežili, k nim sa pripojilo asi 30 hláv štátov a iných vládnych predstaviteľov. Odkaz bol jasný: Pamatajme si!!! Čo si však máme pamatať? Vo vystúpení šéfa opozičnej strany  Bernard Laundry na pôde Montreal's Holocaust Commemorative Center odznela veta: "Takýto kriminálny čin  proti ľudskosti  sa už nesmie nikdy opakovať..." Počas týždňa médiá celého sveta opakovali daný odkaz. V Európe mnohé deti osobne navštívili scénu zločinov, aby si aj ony pamatali vyše 6 000 000 židov, ktorí v danom tábore  neprežilo. Všade sa o hovorilo o atrocitách, aby na ne nikto nezabudol! Zločin  sa konal pred 60 rokmi. Obeťami boli Židia, vinníkmi Nemci a záchrancom Spojenci. V tom istom denníku sa objavil  článok pod názvom: Izrael obvinený OSN z vojnových zločinov. Citoval sa John Dugard juhoafrický profesor práva vyslaný OSN do okupovaných území Izraelom. Píše o tom, že  demolácia palestínskych domov bol vážnym vojnovým zločinom. Daný zločin sa udial v súčasnosti. Obeťami boli Palestínčania, vinníkom Izrael (Židia) a záchrancom OSN. Na záver sa armádny generál Romeo Dallaire vyjadroval o horore v podobe genocídy na území Rwandy. Bezmocne hľadel na masakru ľudí, lebo OSN si nechcelo vypočuť  urgentné prosby o pomoc pri zástave násilia. Ten zločin sa udial pred vyše 10 rokmi. Obete: Rwandania, vinník OSN, záchranca sa akosi vytratil... Niečo mi snáď ušlo?  Na konci 2 svetovej vojny medzinárodné autority v Norimbergu potrestali vinníkov za atrocity v koncentračných táboroch, aby sa také už voči ľudstvu  nikdy neopakovali.  Tie isté autority  menovali OSN, aby sa zasadzovala o mier, eventuelne zasiahla, keby bol ohrozený. Podľa všetkého sa vtedy učinili všetky relevantné kroky. Ale je tomu tak určite?  Mám pocit, že tej genocídy je viac než tomu bolo predtým.  Včerajšie obete  sa stávajú vinníkmi dneška, dokonca záchrancovia včerajška sú na ľavici obžalovaných dnes... V akej to situácii sme vlastne? Kto nás do tohto marazmu vedie?   Pamatáme si atrocity, keďže sa konajú veľmi často a my si pri každej príležitosti povieme "už nikdy viac", aby sme si ten horor opať zopakovali. Nepoučili sme sa? Trpia autority na allzheimerovu chorobu? Alebo dokonca celé ľudstvo? Sme nejako odkázaní opakovať tieto zverstvá a cyklicky len trpieť???

Iný pohľad

Pamataj si, kto si, namiesto trápenia sa nad minulosťou. Zabudol si na svoju skutočnú identitu. Si tvorivým duchom svojho tela ako aj sveta, v ktorom v súčasnosti žiješ.  Je to svet materiálnej ilúzie, divadelná hra, dráma, v ktorej  hráš rôzne role: niekedy  úbohú obeť, niekedy vinníka a z času na čas záchrancu... Si zachytený  v tejto trojčlenke, dokonca si myslíš, že je to skutočnosť, avšak je to len odzrkadlenie  sa tvojej aktuálnej úrovne uvedomelosti. Je to tvoja  duša, ktorá sa zrkladlí v obraze, aby si si uvedomil jej úroveň zdravia a uvedomelosti. Vojny a zverstvá ti pomáhajú vidieť, do akej miery tvojej duše niet dobre... Príklad Auschwitzu to len potvrdzuje, že je to dosť úbohé. Dráma má 3 kritériá.  Živí ju strach, tvorí trápenie, a vždy končí neštastne. Na koniec jej účastníci rad za radom umierajú. Je to smrtelná hra  hraná na politickej scéne.
Tieto ľudské tragédiie sa opakujú dlhé tisícročia.  Úbohé ovečky sú vždy len obeťami, vidia sa ako bezmocné tvory, výtvor vonkajšieho tvorcu. Vedie ich tvorca, naháňa ich zlý vlk a ubiehajú sa k dobrému pastierovi pre ochranu.
Ale pastier nie je hlupák. Je si vedomý toho, že tlupa vystrašených ovečiek  je ochotná priplatiť si za svoju ochranu.  Na výmenu ponúka dominanciu, vykorisťovanie, zákony, ktorými ťahá tými správnymi lanami. Ovečka sa podriaďuje  autorite. Vačšina z nich nemá na výber a necháva sa pravidlene strihať. Ovečka obetuje svoju skutočnú podstatu v záujme trochu ilúzie bezpečia a hmotného zabezpečenia. Vzdajú sa svojich nekonečných božských práv, svoju dušu zapredajú.. Keby ktorákoľvek ovečka sa navrátila k svojej vnútornej autorite, svedomiu, pastier  ju okamžite náležite napomenie, aby nevytŕčala z davu a zaradila sa spať.  Vypustí vlka, ten čo dohryzie jednu-dve z ovečiek, ostatným je už odkaz nad Slnko jasný.  Aby sa ovečky držali v jednej línii, pastier im opakovane pripomína  ich trápenia v minulosti a čo by sa im stalo v budúcnosti, keby nebol náhodou  naporúdzi.  Ovečke pastier vymýva mozog  a presviedča ju, že bez neho by boli bezmocné korysti odsúdené na istú smrť. Kým sa ovečka bojí vlka, pastier v pokoji vládne a zneužíva svoju pozíciu. Je to v jeho záujme udržovať klímu strachu.   Činí tak vymýšlaním rôznych iluzórnych nepriateľov (vlkov): zločiny proti ľudskosti, vírusy, mikróby, rakovina, epidémie, teroristi, vojny, násilníci, zlodeji, smrť, vyhubenie, staroba atď...  Pastier má naozaj bohatú predstavivosť.  Kedykoľovek chce svoju silu zviacnásobiť, tak vypustí ďalšieho vlka  do ohrady. Pritom  vždy siahne na viacej slobôd a práv a vlastníctva  ovečiek. Tie sa zas stávajú čoraz apatickejšie prijímajúce aj neprijatelné...  Pastier má nekonečný apetít.  Takže postupne zvyšuje frekvenciu strihania a zároveň znižuje počty ovečiek. V jednom okamihu sa však ovečky vzpriečia. Protestujú a dožadujú sa spravodlivosti. Chcú aby sa voči nim autority správali úctivo,  bránil ich záujmy a ochraňoval. Chcú pastiera reformovať.  Niekedy sa to nepodarí a ovečky zagresívňujú svoje konanie.  Ale tá reakcia okamžite naráža na silu, krásna chutná mrkvička sa mení na tvrdý, neúprosný obušok. Buď budú ťahať  za lano, alebo čeliť tvrdým následkom.  A ovečka sa opať cíti bezmocnou... Určite ju  pastier  počúva a má v záujem sa meniť? Odpoveď je nie.  Rola pastiera v tejto hre je totiž daná. Strihať vlnu ovečkám a potom ich doviesť na bytúnok.  Úloha ovečky je poddať sa a poďakovať sa za dobré zaobchádzanie. Úlohou vlka je držať ovečku v strachu a napatí. Sága sa de facto končí, keď všetky 3 hráči umierajú..Toto je tragédia Pekla na Zemi.


Kto píše túto tragédiu?

Nie je to nikto iný ako ovečka, ktorá  zabudla, že je božským tvorcom.  Takže každá z nich zápasí, obmedzená videním, že je len výtvorom, nič iné ako fyzické telo prebíjajúce sa materiálnym svetom. Neuvedomuje si, že je to ilúzia, každá z ovečiek si vytvára  svoj virtuálny príbeh na svoj vlastný obraz a podobenstvo, ktorý  spočíva v tom, že verí v existenciu vonkajšieho tvorcu v podobe Boha, Allaha, Yahweh, Krishny atď.. Aby si vymohla priazeň všemohúceho stvoriteľa, ponúka rôzne protihodnoty v podobe zlata, obetí, dokonca krvi atď... Poslúcha a podriaďuje sa miestodržiteľom Boha na Zemi, ktorí ho majú ochraňovať a konať  len  pre jeho blaho. Keďže si neuvedomuje svoju skutočnú idenitu, podlieha vykorisťovaniu a nadvláde autorít. Ale keď  sa konečne pozrie z blízka, tak začne vidieť... Vedenie vojen je nákladná záležitosť. Pýta si to financovanie zo strany medzinarodej bankárskej komunity, ktorá dotuje zbrane, armády, koncentračné tábory. Sú to práve bankári, ktorí z toho profitujú. Na iluzórnej svetovej scéne, ich rola je jasná: peniaze za každú cenu.  Môže to vysvetliť  ich záujem podporovať vznik rozbrojov?Je zaujímavé, že títo finančníci sú bez  štátnej príslušnosti, tí istí  bankári financujú tie isté strany zainteresované v konflikte. Podporujú tak štátne  ako aj tzv. teroristické siete.  Na zdroji príjmu predsa nezáleží. A komu vlastne pošlú faktúru?
Ak sa na to bližšie pozriete, tak si uvedomíte, že j to vždy ovečka platiaca konečný účet. Uvedomuje si, že ťažko zarobené peniaze a dane idú do vrecák týchto medzinárodných bankárov. Sú totiž súkromnými majitelmi centrálnych bánk, ktoré sme si doteraz mysleli, že sú vo verejných rukách. Nie je tomu tak ani v jednom prípade: Bank of Canada, Bank of France, Bank of England and the US Federal Reserve. Uvedomuje si, že všetká elita sú len bábky  v rukách medzinárodných finančníkov. Tí určujú zákony štátov, čo určuje nakoľko sa bude tá či oná ovečka v  štáte strihať..., aby sa ich zisky maximalizovali...
Tento plač má ďaleko od správ  komentujúce  udalosti ohľadom 60 výročia oslobodenia Auschwitzu. Zároveň v dejepise sa nepíše o tom, kto financoval 2 svetové vojnu, kto z nej profitoval, kto stál  finančne za rastom popularity A. Hitlera, kto financoval vyzbrojenie Nemecka, keď prechádzalo vážnou ekonomickou krízou a kto profitoval z otrockej práce v koncentračných táboroch.  Mohli to byť tí istí ľudia, ktorí financujú a kontrolujú médiá? Týmto si ovečka uvedomuje, že  je to práve ona, kto financuje bankárov, tých ktorí financujú vojny. Tým, že sa necháva strihať pastierom vlastne sama prispieva k vojne, ku koncentračným táborom, utrpeniu, a ona je vlastne zodpovedná za peklo na Zemi. Teraz si uvedomuje, kým naozaj je: neobmedzeným tvorcom.  Teraz môže vidieť vojny a zverstvá a  už chápe, že ide vlastne o kolektívnu reflexiu  oddelenosti a separácie, ktorú každý z nás v sebe pociťuje. Už chápe, že jediný dôvod prečo vytvoril vojny na svoj vlastný obraz je fakt, aby sme zistili, kto naozaj sme.  Už chápe, že tak ako vytvoril peklo na Zemi, tak dokáže vytvoriť aj Raj. Rozhoduje sa zmeniť trasu, svoje vnímanie v podobe nevedomej ovečky a začne konať tak, čo zodpovedá jeho podstate: suverénny tvorca vedomý svojej identity.  Pracuje na transformácii svojich iluzórnych strachov v lásku k sebe samému. Mení svoju rolu ovečky do podoby skutočnej bytosti = prerodu človeka. Učí sa myslieť, hovoriť a konať ako božská bytosť vo všetkých životných situáciách. Uvedomuje si, že tým že sa už nespráva ako ovečka, tým že počúva svoju vnútornu autoritu, sága konečne prichádza ku kocu. Ak niet ovečky, tak niet vlka ani pastiera. Ľudská tragédia  plná utrpenia sa končí. Mier začína konečne vládnuť na Zemi.

—————

Späť